<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Verhuismanagement

Comfortabel naar een nieuwe plek

Verhuizen staat niet voor niets in de top 5 van stressmomenten. Het is een complex proces met veel betrokken partijen. Een verhuizing is vaak onderdeel van een groter geheel, bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw of reorganisatie. We ondersteunen met planvorming en aansturing. Het is onze ambitie om het primaire proces zo min mogelijk te verstoren. Bij verhuizingen haken we graag in een vroegtijdig stadium aan.

Van planvorming tot aansturing

We bieden de volgende diensten:

  • Het ontwerpen van de projectorganisatie
  • Het uitvoeren van een risicoanalyse
  • Inventariseren van de gebruikerseisen en –wensen
  • Het maken van inrichtingsplannen
  • Het afsluiten van Service Level Agreements
  • Het opstellen Programma van Eisen
  • Ondersteunen bij inkoop, aanbesteding en selectie van verhuispartij
  • Het opzetten van oplever- en validatieprotocollen
 
Verhuizen-597x609

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over hoe we je kunnen helpen met verhuismanagement om het primaire proces zo min mogelijk te verstoren?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op