<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Renovatie
& revitalisatie

Metamorfose voor eigentijdse uitstraling en duurzaamheid

Veel gebouwen verliezen in de loop der jaren hun uitstraling. Onder revitalisatie verstaan wij het upgraden van gebouwen, zodat zij weer een nieuwe, frisse 'look and feel' krijgen. We maken ons sterk voor duurzame oplossingen. Onze focus ligt op een optimale benutting van het gebouw en de aansluiting van de voorzieningen op de activiteiten van de gebouwgebruikers.

Focus op een optimale benutting van het gebouw

Onze kracht zit in de opstartfase. We initiëren de revitalisatie en maken het onderdeel van de organisatiestrategie. Hiervoor maken wij een businesscase, waarbij we de kosten van de revitalisatie vergelijken met andere alternatieven. Als revitalisatie de beste keus blijkt, begeleiden we het hele proces van voorbereiding tot nazorg.

  • Oog voor duurzame oplossingen
  • Het berekenen van de Total Cost of Ownership (TCO)
  • Het ontwikkelen van logistieke verbeteringen
  • Het verbeteren van gebruiksgemak
Campus-602x609

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over ons renovatie & revitalisatie programma en hoe we je hiermee zouden kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op