<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Inrichtingsmanagement

Verantwoord gebruik van energie, materialen en grondstoffen

Onder invloed van digitalisering en Het Nieuwe Werken is de manier van gebouwinrichting sterk in ontwikkeling. HEYDAY begeleidt organisaties bij een nieuwe inrichting. We zien inrichtingsmanagement als een samenspel tussen ruimte-eisen, organisatie-eisen, ontwerp- en inrichtingselementen. In dit proces zijn we de verbindende factor tussen opdrachtgever, gebruiker, ontwerper en leverancier.

Duurzame oplossingen en leveranciers

We kiezen voor duurzame oplossingen en leveranciers. Letterlijk door verantwoord gebruik van energie, materialen en grondstoffen. Maar ook door hechte relaties aan te gaan zodat het vertrouwen in elkaar blijvend groeit.

HEYDAY ondersteunt met de volgende diensten:

  • Het opstellen van een inrichtingsconcept
  • Het uitwerken van een inrichtingsontwerp
  • Het opstellen van een Programma van Eisen
  • Het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen
 
GUL_1C1A9444-597x609

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over hoe we je kunnen helpen met inrichtingsmanagement en hoe we jouw gebouwinrichting kunnen optimaliseren?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op