<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Bouwmanagement

Co-creatie met oog voor planning en budget

Het is onze ambitie om bouwprocessen zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. We gaan voor optimale afstemming en co-creatie met oog voor planning en budgetDit betekent dat wij onder andere gebruik maken van de BREEAM-NL methode en de Well Building Standard om ambities en resultaten concreet te maken. 

Het verlengstuk van jouw organisatie

We hebben ruime ervaring in het samenwerken en aansturen van architecten, bouwadviseurs, aannemers en installateurs. We opereren hierbij als een verlengstuk van jouw organisatie. Wij bewaken kwaliteit, budget en planning. Ons bouwmanagement kenmerkt zich door integratie en samenhang. 

  • Het ontwikkelen van een Programma van Eisen (functioneel, technisch, esthetisch en ruimtelijk)
  • Het selecteren bouwpartners zoals een architect, aannemer of installateur
  • Het opstellen van het bestek
  • Het bewaken van kwaliteit, budget en planning
  • Controles uitvoeren bij de oplevering van de bouw
Helmpjes-597x609

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over ons bouwmanagement en hoe we u zouden kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op