<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Training Omgaan met 
weerstand en agressie

Op een adequate manier omgaan met conflictsituaties

Een onmisbaar onderdeel van hospitality is het op een adequate manier om kunnen gaan met conflictsituaties. Het is van groot belang dat hospitalitymedewerkers een dergelijke situatie zo snel mogelijk herkennen en op een professionele manier om kunnen ombuigen.

In onze training 'Omgaan met weerstand en agressie' leren de deelnemers afwijkend gedrag en afwijkende situaties te herkennen en zich te verplaatsen in de klant. De deelnemers weten na de training hoe zij hun eigen gedrag in kunnen zetten om zo'n situatie op een veilige en gastvriendelijke te benaderen.

Onze aanpak en het resultaat

Onze trainingen zijn interactief. De deelnemers worden continu uitgedaagd om mee te denken en te reflecteren op hun eigen ontwikkelpunten. We leggen elke keer de koppeling tussen theorie en praktijk en maken de stof met verschillende werkvormen, spellen en voorbeelden uit de praktijk inzichtelijk en aansprekend voor de deelnemers.

Na het volgen van deze training zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen aandeel in een conflictsituatie. Zij kunnen een (mogelijke) conflictsituatie herkennen en weten hoe zij hier effectief en veilig op kunnen reageren.

  • Doelgroep: Gastheren/gastvrouwen en receptiemedewerkers
  • Trainingsduur: Eén dag of twee dagdelen
Weerstand-602x609

Hoe ziet onze training Omgaan met agressie en weerstand eruit?

Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers van ons een intakeformulier, zodat wij goed in kaart kunnen brengen welke leerdoelen de individuele deelnemers hebben. Zo kunnen wij het onderstaande programma nog beter aan laten sluiten bij de persoonlijke wensen van de deelnemers.


Ochtendprogramma:
 

De ochtend van deze training staat in het teken van kennis vergaren rondom het onderwerp agressie. De deelnemers krijgen inzicht in de basis van omgaan met agressie en het creëren van een veilige werkomgeving. Ze leren wat hun eigen natuurlijke reactie is op conflictsituaties. De deelnemers leren door goed observeren, hoe zij een conflictsituatie kunnen herkennen en gaan aan de slag met ombuigtechnieken.

Uitgangspunt van deze dag is, dat je wanneer je je eigen gedrag kent en dat van een ander herkent, je in staat bent invloed uit te oefenen door het effectief inzetten van je eigen gedrag.


Middagprogramma:

In de middag gaan de deelnemers aan de slag met praktijksimulaties. Aan de hand van rollenspellen met een acteur gaan de deelnemers de inzichten van de eerste trainingsdag en hun opgedane ervaring van de tussenliggende maand in de praktijk brengen.

Door te oefenen en concreet te reflecteren, ook vanuit de acteur, bouwt de deelnemer zelfinzicht op en versterkt deze de persoonlijke vaardigheden op het gebied van omgaan met agressie.

Komen in jouw organisatie conflictsituaties voor?

Dan is het verstandig om je medewerkers hier in te trainen, zodat ze weten hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

 Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op