<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Training Effectief 
integraal samenwerken

De klantbeleving optimaliseren is het doel

Steeds meer facilitaire teams bestaan uit medewerkers van verschillende disciplines, zogenaamde multifunctionele teams. Professionals met verschillende achtergronden werken samen aan én zijn verantwoordelijk voor een optimale service aan hun organisatie of de klant voor wat betreft alle werkplek gerelateerde diensten, zoals hospitality, gebouwen, schoonmaak, IT, technische dienstverlening en HR.

Deze ontwikkelingen vragen flexibiliteit, pro-activiteit en een goede samenwerking binnen het multifunctionele team. Onze training 'Effectief integraal samenwerken' richt zich op het leren kennen van elkaars disciplines, leren vertrouwen op elkaars expertise en het effectief communiceren en samenwerken met als doel de klantbeleving te optimaliseren.

Onze aanpak en het resultaat

Onze trainingen zijn interactief. De deelnemers worden continu uitgedaagd om mee te denken en te reflecteren op hun eigen ontwikkelpunten. We leggen elke keer de koppeling tussen theorie en praktijk en maken de stof met verschillende werkvormen, spellen en voorbeelden uit de praktijk inzichtelijk en aansprekend voor de deelnemers.

Na het volgen van deze training kennen de deelnemers elkaars specialisatie, waardoor zij elkaar kunnen aanvullen en samen kunnen komen tot een betere aanpak en beleving van dienstverlening binnen de organisatie.

  • Doelgroep: Integrale service medewerker
  • Trainingsduur: Eén dag
Team-602x609

Hoe ziet onze training Effectief integraal samenwerken eruit?

Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers van ons een intakeformulier, zodat wij goed in kaart kunnen brengen welke leerdoelen de individuele deelnemers hebben. Zo kunnen wij het onderstaande programma nog beter aan laten sluiten bij de persoonlijke wensen van de deelnemers.
 
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inzicht: onder meer inzicht in de ontwikkelingen binnen Facilitair Management, inzicht in het waarom van Integrales en inzicht in de verschillende disciplines en hun taken en hun gezamelijkheid

 

Onderscheid: onder meer tussen klantgerichtheid, klanttevredenheid en klantbeleving en viervoudige verantwoordelijkheid van alle teamleden: organisatie, team, individu, klant

Zelfreflectie: inzicht in eigen gedrag en communicatiestijl en persoonlijke communicatiestijl en gedrag

Afspraken maken: We staan stil bij het maken van goede samenwerkingsafspraken en leggen de nadruk proactiviteit en eigenaarschap van elke medewerker

Wil je de samenwerking in jouw facilitaire team bevorderen?

Dan is onze training 'Effectief integraal samenwerken' iets voor jou!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op