<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Sourcing

De beste kwaliteit voor de juiste prijs

Als je stuurt op kosten, daalt de kwaliteit. Stuur je op kwaliteit dan dalen de kosten. Dat is onze overtuiging. Het is dus geen wonder dat zowel kosten als kwaliteit de koers van het inkoopbeleid bepalen. Organisaties onderschatten echter de impact die facilitaire dienstverlening op hun strategische doelen kan hebben. Daarom gaan wij altijd voor de juiste balans.

Een verantwoorde balans tussen prijs en kwaliteit

Onze inkoopexperts hebben facilitaire productkennis en kennen de inkoopprocedures. Samen met de opdrachtgever zoeken wij naar specifieke inkoopkansen.

Onze belofte daarbij is dat we voor duurzame oplossingen en resultaten gaan. Die maken we zichtbaar, zodat je verzekerd bent van een verantwoorde balans tussen prijs en kwaliteit.

Tip: bereken hier je besparingspotentieel.

A3A21441-602x609-1

Een passend advies voor jouw inkoopbeleid

HEYDAY adviseert organisaties bij het vormgeven van de inkoopvisie, strategie en de ontwikkeling van het inkoopbeleid. We kunnen je ondersteunen op de volgende onderdelen: 

Quickscan Inkoop: De Quickscan analyseert inkoop op kwaliteit en kosten. De scan biedt inzicht in de huidige situatie van de inkooporganisatie. Aan de hand van de scan maakt HEYDAY het verbeterpotentieel zichtbaar.
(Europees) aanbesteden: HEYDAY heeft ruime ervaring met (Europese) aanbestedingen. Onze consultants ondersteunen bij een efficiënte en succesvolle procedure binnen de kaders van de Aanbestedingswet.

Contracts- en leveranciersmanagement: Als de afspraken tussen betrokken partijen zijn vastgelegd biedt HEYDAY ook ondersteuning bij de naleving van de contracten. Hierin ligt de focus op een optimale samenwerking. Doel is om het inzicht in de prestaties van de leverancier te vergroten.

Best Value Procurement (BVP): Aanbesteden volgens BVP zorgt voor de beste meerwaarde tegen de beste prijscondities. Leveranciers worden uitgedaagd om kennis en kunde optimaal in te zetten. HEYDAY heeft gecertificeerde medewerkers die zowel opdrachtgevers als inschrijvende leveranciers ondersteunen in het hele BVP-traject.
Regie op prestatiemanagement: Onze inkoopprofessionals monitoren de prestaties van leveranciers. Hiermee benutten organisaties de overeenkomst met leveranciers optimaal en verbetert de facilitaire dienstverlening. Een jaarlijkse prestatiemeting maakt het eenvoudig goed regie te voeren op uitbestede diensten.
Categoriemanagement: Strategisch inkopen en samenwerken met andere (overheid)organisaties is steeds vaker aan de orde. Categoriemanagement is gericht op de hele levenscyclus van een product of dienst. HEYDAY ondersteunt bij visie, beleidsvorming en draagt zorg voor de beste benutting van een overeenkomst.

Ontdek welke inkoopkansen jij kunt verzilveren

Facilitaire inkoop speelt een cruciale rol in de totale kosten van de organisatie. Wil je weten hoe we je kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van inkoopkansen, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op