<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Employee support
management

Fluitend naar je werk, dat willen we voor iedereen

De beste prestaties worden geleverd als mensen dat doen wat ze leuk vinden én goed in zijn. Op een plek waar ze zich thuis voelen. Organisaties bewegen mee met de markt, spelen in op de toekomst en willen vooroplopen. Dit vraagt aandacht ván en vóór medewerkers. Een aantrekkelijke werkgever heeft oog voor de juiste werkomstandigheden voor zijn medewerkers. Dit noemen wij employee support management. Hiermee verhogen organisaties de interne tevredenheid en zo ook het duurzame bedrijfsresultaat.

Haal de volle potentie uit een organisatie

De medewerker van nu wil continu werken aan zijn prestaties, maar zeker ook aan welzijn, gezondheid en geluk. HEYDAY biedt daarvoor de optimale ondersteuning. De focus ligt op het individu, maar employee support management is alleen succesvol als er een integrale strategie onder ligt. De facilitaire organisatie is een doorlopende wisselwerking met ICT, communicatie, huisvesting en HRM.

Wij bieden inzage in de behoeften en activiteiten van medewerkers, aangevuld met relevante trendrapporten over maatschappelijke ontwikkelingen en technische innovaties. HEYDAY is ervan overtuigd dat employee support management de volle potentie van organisaties naar boven haalt.

A3A1867-602x609-1

Een omgeving creëren waarin jouw medewerkers tot bloei komen?

Meer weten over hoe we kunnen helpen op het gebied van employee support management?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op