<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Dienstverlenings
concepten

Op reis met de klant voor de beste dienstverlening

Klanten die zich welkom en gehoord voelen, dat vereist een visie op de totale dienstverlening. Inzicht in de ervaringen van klanten is dan de basis. HEYDAY begeleidt ‘guest journeys’ die de wensen en verwachtingen van klanten in kaart brengen. We vertalen deze journeys met het 4P-model naar een integrale visie op de gewenste omgeving (plaats), processen, personeel en partnerschap.

Iedereen levert een bijdrage aan de ervaring van klanten

Dienstverlening is niet alleen een zaak van de front office. Iedereen binnen een organisatie levert een bijdrage aan de ervaring van klanten. Met de guest journey maakt HEYDAY medewerkers bewust van die bijdrage. Door een organisatiebrede samenwerking ontstaat energie en inspiratie voor een integraal dienstverleningsconcept.

Ons stappenplan voor dienstverleningsconcepten:

  • Ontwikkelen van een plan van aanpak: scope, tijdspad en gewenst resultaat
  • Inventariseren en analyseren: dataverzameling, guest journey, 4P-model, opstellen beloften en adviseren gewenste dienstverlening
  • Ontwerpen van het dienstverleningsconcept
  • Implementeren van het definitieve concept: processchema, informatievoorziening en training medewerkers
A3A2525-602x609

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverleningsconcepten en hoe we u hiermee kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Neem contact op