<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Organisatieadvies

Organisaties bewegen continu, kijk vooruit met praktisch organisatieadvies op maat

We zetten onze kennis en ervaring op het gebied van organisatieadvies in om meerwaarde te creëren voor organisaties en geven advies op alle niveaus. We zijn daarbij verbinders, aanjagers en waarmakers. HEYDAY is een innovatief adviesbureau gespecialiseerd in facility management. We willen onze dienstverlening continu verbeteren. We volgen én starten ontwikkelingen in ons vakgebied. In onze advisering zijn we empatisch. Ons gevoel moet aansluiten bij de ratio. Als ons gevoel niet klopt, is het advies nog niet goed genoeg. Daar hebben we een zesde zintuig voor.

Praktisch organisatieadvies dat het rendement van jouw organisatie verbetert

We delen onze opgedane kennis en expertise graag met onze opdrachtgevers. Om onze adviezen goed over te brengen maken we gebruik van creatieve werkvormen en beproefde methodieken zoals scrum, agile en lean six sigma. Onze adviezen zijn praktisch en verbeteren het rendement van organisaties.

Zo kunnen organisaties zich voorbereiden op een betere toekomst waarbij verschillende verschillende scenario’s zijn doorgedacht. Goed luisteren, relativeren, zaken bespreekbaar maken en juiste afwegingen maken zijn vaardigheden die een advies maken of breken. Dit doen we bij voorkeur in een co-creatie-setting.

Meer weten?

Organisatieadvies

Organisatieadvies gericht op de organisatorische en beleidsmatige aspecten van bedrijfsvoering

Organisaties veranderen continu en bereiden zich voor op een betere toekomst door verschillende scenario’s uit te denken. HEYDAY adviseert over inkoop, vastgoed en huisvesting, werkomgevingen, facilitaire dienstverlening en employee support. Onze adviezen richten zich op organisatorische en beleidsmatige aspecten van bedrijfsvoering.

Samensmelting van dienstverlening op het gebied van FM, Huisvesting, ICT en HRM richting het primaire proces

Strategie en positionering van de
dienstverleningsorganisatie en reorganistie

Rollen en bestuursvormen van een organisatie

Structuur en marketing van de facilitaire organisatie

Neem contact op voor meer informatie

Meer weten over hoe we je kunnen helpen met passend advies dat jouw organisatie verbetert?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op