<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Circulaire
economie

Focus meer op gebruik in plaats van bezit

Producten, materialen en grondstoffen duurzaam (her)gebruiken in plaats van verbruiken, dat levert waarde op. Waarde voor mensen en het milieu, maar ook voor het financiële resultaat van een organisatie. Een circulaire economische aanpak biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen en business cases.

Een circulaire aanpak biedt kansen

Een circulaire economische aanpak biedt kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen en business cases. Wij delen onze kennis over circulaire economie oplossingen met onze opdrachtgevers en medewerkers. Door onze aandacht voor een technische kringloop (goed onderhoud, hoogwaardig hergebruik, herproductie met nog werkende componenten, herbestemming en recycling) willen we gebouwen en producten verduurzamen. 

HEYDAY gelooft in de deeleconomie, waarin de focus meer en meer ligt op gebruik in plaats van bezit. In het (facilitaire) vakgebied zijn er inmiddels tal van oplossingen om te betalen naar gebruik, denk bijvoorbeeld aan verlichting, vervoer, kantoormeubilair tot zelfs kleding.

Duurzaam-597x609

Kansen van de circulaire economie voor een (facilitaire) organisatie

We vertalen de principes van de circulaire economie naar (facilitaire) organisaties. Van de visievorming tot aan de exploitatiefase. De sectoren facilitaire dienstverlening en huisvesting lopen voorop als het gaat om circulaire oplossingen. Er zijn veel concrete mogelijkheden beschikbaar. Welke dat zijn, is per organisatie verschillend. We kunnen je helpen met:
 
Het bieden, bedenken en ontwikkelen van circulaire oplossingen op maat
Kennisdeling over duurzame mogelijkheden voor uw (facilitaire) organisatie
Het analyseren van mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en inzicht in relevante kansen door een Quickscan

Neem voor meer informatie contact op

Wilt u meer weten over circulaire economie en hoe we u kunnen helpen om de principes hiervan te vertalen naar uw organisatie?

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op