<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Publiek event

Bits, Bricks & Behaviour 2019

"In co-creatie de energietransitie realiseren zonder energieverlies" luidt de titel van de presentatie van Bob Seffinga tijdens de Conferentie Bits, Bricks & Behaviour.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij steeds meer organisatie hoog op de agenda. Organisaties vinden het steeds belangrijker om een bijdrage te leveren aan een duurzaam leefbare wereld. Het energieverbruik is dan een belangrijk thema om onder de loep te nemen.

Aan de hand van het Energietransitiewiel van HEYDAY Facility Management neemt Bob Seffinga je in deze presentatie mee in de 4 factoren die van belang zijn om een energietransitie te kunnen realiseren. Met de introductie van het Energietransitiewiel wil Seffinga organisaties helpen om stappen te zetten zodat hun vastgoed energieneutraal wordt.

Om de transitie naar een energieneutraal vastgoedbestand te kunnen maken moet je met vier factoren rekening houden: economie, technologie, gedrag en beleid. Seffinga: “Als je er in slaagt om deze factoren optimaal op elkaar af te stemmen ontstaat er een vliegwiel die de energietransitie mogelijk maakt”. Vervolgens kun je concrete stappen zetten door te beginnen met het beschrijven van de ambitie, het inrichten van een taskforce en het verbruik en kosten inzichtelijk te maken.

Je kunt je hier aanmelden als bezoeker van de conferentie Bits, Bricks & Behaviour. De conferentie vindt tegelijk plaats met het evenement Smart Homes & Intelligent Buildings. Bezoekers hebben toegang tot beide programma’s en de gemeenschappelijke informatiemarkt.

Datum & tijdstip:
5 november 2019
09.45 - 16.45

Locatie:
Supernova | Jaarbeurs Utrecht

Over de sprekers

Bob Seffinga
Bob Seffinga
Senior Consultant bij HEYDAY

Bob Seffinga heeft een aantal jaren in verschillende zorgorganisaties gewerkt als facilitair manager alvorens hij in 2016 aan de slag ging als projectleider Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als afronding van zijn MBA-opleiding heeft Bob onderzocht welke factoren een rol spelen om te kunnen komen tot een energieneutraal vastgoedbestand.