<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Cases

Receptie met bezettingsgarantie van 100% bij Van Wijnen Groep


Van Wijnen is één van de grotere bouw- en projectontwikkelings-ondernemingen van Nederland. De kernactiviteiten zijn nieuwbouw, verbouw, onderhoud en beheer. De groep voert deze uit voor alle denkbare gebouwen: van woningen, scholen en zorgcomplexen tot winkelcentra en sport- en recreatieaccommodaties. Van Wijnen richt zich op zowel grote als kleine projecten. Van Wijnen telt 23 ondernemingen verspreid over het hele land.


Voor de kantoren in Hoofddorp en Dordrecht was Van Wijnen op zoek naar continuïteit in de receptiediensten met een bezettingsgarantie van 100 procent. Daarnaast maakten ook professionele aansturing en begeleiding van de medewerkers deel uit van de opdracht van Van Wijnen.

HEYDAY levert bij de Van Wijnengroep een hospitality concept, waarbinnen de receptiediensten volledig zijn uitbesteed. De continuïteit van de dienstverlening is gegarandeerd en er is een bezettingsgarantie van 100 procent. Ook de professionele aansturing en de begeleiding van medewerkers is bij HEYDAY ondergebracht. Naast het verzorgen van het telefoonverkeer, zorgt het team van HEYDAY voor een ontvangst op maat van de diverse bezoekers, levert administratieve ondersteuning en draagt zorg voor de postverwerking.
 
Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday