<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Cases

Duurzaamheid, Dunea en HEYDAY gaan al jaren hand in hand


De projectmanagers van HEYDAY (voorheen TROTS) werken al jaren mee aan het verduurzamen van het drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea.
Een volledig gerevitaliseerd kantoorgebouw in Zoetermeer én een aanzienlijke verlaging van de energienota zijn daarvan het mooie resultaat. Ook het terreinbeheer is in toenemende mate duurzaam. Het is niet voor niets dat Dunea wederom het gouden certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer heeft ontvangen. Projectmanager Gerrit Jan Vaatstra vertelt hier meer over.

“Duurzaamheid wordt binnen Dunea breed opgepakt. Voor de productielocaties geldt dat zowel strategisch als operationeel zorgvuldig wordt overwogen hoe duurzaamheid verder geïntegreerd kan worden”, vertelt Gerrit Jan. “Naast de realisatie van zonnepanelen op productiegebouwen was er ook de wens om de hoeveelheid zonnepanelen op te schalen. Als HEYDAY maken we dit mogelijk. We participeren met onze kennis in een projectteam en kijken wat er nodig is per locatie om de ambitie mogelijk te maken. Hiervoor is haalbaarheidsstudie voor ruim 150 gebouwen en terreinen uitgevoerd, waaraan nu een vervolg wordt gegeven.”

Circulair en inclusief terreinbeheer

“Ik vind het persoonlijk een uitdaging bestaande budgetten slim te benutten en met extra duurzame oplossingen te komen. Zo dagen we bijvoorbeeld leveranciers uit om met duurzame alternatieven te komen voor hun producten en diensten. We proberen waar mogelijk de grondstofkringloop te sluiten.”

Voor de afvalstromen is een grondstoffenpaspoort opgesteld, maai- en snoeiafval blijft op de locaties, materiaal – zoals bestrating – wordt waar mogelijk hergebruikt. “Voor andere materialen zoeken we naar een nieuwe (hoogwaardige) bestemming, van beplanting tot vlaggen. Zo krijgen versleten vlaggen door inzet van social return een tweede leven als bijvoorbeeld draagtas. Daarbij werken we aan het klimaatbesteding maken van de locaties, door verbetering van afvoercapaciteit en splitsing van waterstromen.”

Door continu te focussen op duurzaamheid, weet het team tot oplossingen te komen waarin kwaliteit de boventoon voert tegen lagere kosten. “Er is een strategie ontwikkeld waarin we per locatie hebben vastgelegd wat we willen bereiken als het gaat om duurzaamheid en het bijbehorende kwaliteitsniveau. Dit in nauw overleg met onze strategische stakeholders. Onze duurzame meerwaarde zit bijvoorbeeld in de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door inzet van elektrische voertuigen en -machines.”

Stimuleren van duurzaam gedrag

HEYDAY draagt ook graag haar steentje bij door duurzaam gedrag van medewerkers van Dunea te stimuleren. Zo stond op de Dag van de Duurzaamheid het scheiden van afval centraal op de grotere productielocaties. Door het plaatsen van duidelijkere instructies is het voor gebruikers makkelijker om afval te scheiden. Gerrit Jan: “Het is mooi dat we samen met Dunea de waarde van duurzaamheid inzien én dat ze ons de ruimte geven op onze duurzame ideeën door te voeren.”

Van klacht naar kracht

Naast alle duurzame initiatieven, beheert HEYDAY ook alle (facilitaire) storingen en meldingen die binnen komen. Een tijdje geleden was de vlaggenmast op de watertoren in Katwijk defect, waardoor het niet mogelijk was om de vlag in de top te hijsen. Het gemis van de vlag werd opgemerkt door zowel collega’s als omwonenden. “Normaal keek ik altijd even naar de vlag om te bepalen waar de wind vandaan kwam, voor ik ga fietsen of mountainbiken”, vertelt een buurtbewoner. “Daarnaast heeft de vlag voor mij ook altijd een gezellige en uitnodigende uitstraling.”

Met de inzet van een grote hijskraan is de vlaggenmast vervangen. Hiermee is het weer mogelijk om de Dunea-vlag - en bij bijzondere gelegenheden de Nederlandse vlag - te laten wapperen. De buurtbewoner kreeg een uitnodiging om als eerste de vlag weer te hijsen. “Deze kans werd vol enthousiasme met beide handen aangegrepen. Hij bedankte ons hartelijk voor deze unieke ervaring. Een mooi voorbeeld van hoe je iemand met een klacht een enthousiaste ambassadeur maakt”, sluit Gerrit Jan af.

Over Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Jaarlijks bezoeken ruim één miljoen recreanten de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea beheert en beschermt deze prachtige natuur als locatie voor drinkwaterwinning, al bijna 145 jaar.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday