<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Waarom een grote overheidsinstantie koos vooreen multi-services oplossing

Partnership en kwaliteitsstandaarden als
basis voor een nieuw facilitair model
Case anoniem_Mockup_Voorkant boekje

Samen groeien naar een regie-organisatie
 
In 2010 voor de samenwerking met HEYDAY had een grote overheidsinstantie vrijwel alle facilitaire diensten los uitbesteed bij verschillende (regionale) leveranciers. Ze wilde naar een uniformmodel waarbij één regiepartner de drie diensten schoonmaak, beveiliging en catering aanstuurde.
 
Ontdek in deze case study:
  • Waarom de overheidsinstantie naar een regiepartner op zoek ging
  • Welke stappen zijn gezet om de kwaliteit van dienstverlening te verhogen
  • Waarom de overheidsinstantie koos voor een multi-services oplossing
 
Ben jij net als deze overheidsinstantie op zoek naar een maatwerkoplossing voor je facilitaire diensten? Lees waarom de keuze viel op een regie-organisatie — download de case study.