<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Hoe de klantbeleving
bij VGZ naar een 8+ groeide

CaseStudy_VGZ

Van taakgericht naar prestatiegericht werken
 
In 2013 besloot VGZ dat ze in haar facilitaire scope beter wil sturen op kwaliteit en kosten. Bovendien wilde ze zich meer focussen op het primaire proces. Om hier invulling aan te geven, zocht de zorgverzekeraar een specialistische partij voor het vormgeven van een hospitality-concept op haar locaties. Al snel bracht VGZ nog meer diensten bij HEYDAY onder. 
 
Lees in de case study:
  • Hoe VGZ haar facilitaire organisatie heeft ingericht
  • Welke stappen er zijn gezet om de klantbeleving naar een hoger niveau te brengen
  • Welke resultaten ze dit heeft opgeleverd

 

Ontdek hoe VGZ de klantbeleving heeft verhoogd door implementatie van prestatiegericht werken en het creëren van verbinding tussen facilitaire leveranciers - download de case study.