<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Hoe de GGD Amsterdam een visie heeft ontwikkeld voor de werkomgeving na corona

Gemeente-Amsterdam_Mockup_Voorkant boekje

Een huisvestingsvisie op basis van het Future Workspace-model van HEYDAY
 
Al langer wilde de GGD Amsterdam een nieuwe manier van werken introduceren om slimmer om te gaan met haar beschikbare huisvesting. Nu blijkt dat een deel van het werk ook thuis kan worden uitgevoerd, grijpt de GGD Amsterdam het momentum van de coronapandemie aan om de nieuwe visie te ontwikkelen.
 
Lees in de case study:
  • Voor welke uitdaging de GGD Amsterdam stond
  • Hoe HEYDAY op basis van het Future Workspace-model tot een huisvestingsvisie komt
  • Waarom de keuze is gevallen op HEYDAY

Lees waarom de GGD Amsterdam koos om de projectleiding onder te brengen bij een onafhankelijke partij
- download de case study.