<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Hoe in 1,5 jaar tijd de huisvesting van WIJ Groningen is gerealiseerd

En 700 medewerkers naar tevredenheid hun werk kunnen doen
CaseStudy_Gemeente Nijmegen

Multi-disciplinair projectmanagement
 
In 2014 kreeg Groningen door een overheids-besluit de verantwoordelijkheid het sociaal domein binnen de gemeente te organiseren. Hiervoor moest de gemeente op zoek naar 11 locaties verspreid over de stad. Omdat de gemeente zelf de capaciteit niet in huis had, was er behoefte aan projectleiderschap door een externe partij.
 
Lees in de case study:
  • Hoe de 11 locaties zijn geselecteerd en gebruiksklaar zijn gemaakt
  • Hoe het huisvestingsplan en de facilitaire dienstverlening is ingericht
  • De meerwaarde van onafhankelijk projectmanagement

Lees waarom de gemeente Groningen koos om de projectleiding onder te brengen bij een onafhankelijke partij
- download de case study.