<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Hoe de gemeente Eemsdelta haar huisvesting heeft ingericht na de fusie

De meerwaarde van onafhankelijk projectmanagement:
focus op kosten en organisatie-sensitieve aanpak.
Casestudy gemeente Eemsdelta_Mockup_Voorkant boekje

Van drie gemeenten naar één organisatie binnen de bestaande huisvesting
 
Als twee of meerdere gemeenten samen verder gaan, is dit vaak een natuurlijk moment om de huisvesting onder de loep te nemen. De nieuw te vormen gemeente Eemsdelta, bestaande uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, schakelde in 2019 de hulp in van HEYDAY. De uitdaging: van drie gemeenten naar één organisatie binnen de bestaande huisvesting.
 
Lees in de case study:
  • Voor welke keuzes de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta stond
  • Hoe het huisvestingsplan is ingericht én uitgevoerd tegen zo min mogelijk kosten
  • De meerwaarde van onafhankelijk projectmanagement

Lees waarom de gemeente Eemsdelta koos om de projectleiding onder te brengen bij een onafhankelijke partij
- download de case study.