<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Hoe een bezettingsgraad-meting Fontys helpt om te besparen op huisvestingskosten

Mockup-Voorkant boekje_Casestudy_Fontys
 
Realiseer met minder vierkante meters minimaal dezelfde kwaliteit huisvesting
 
De dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken van Fontys is verantwoordelijk voor het realiseren van een prettige leer- en werkomgeving. Eén van de doelen is om de huisvestingskosten zo laag mogelijk te houden zonder verlies van kwaliteit. Een bezettingsgraadmeting helpt om dit te realiseren.
 
Ontdek in deze case study:
  • Voor welke uitdaging Fontys stond
  • Hoe inzicht helpt om keuzes te maken op huisvestingsvlak
  • Waarom Fontys voor HEYDAY heeft gekozen
 
Wil jij net als Fontys meer uit jouw vierkante meters halen? Ontdek hoe HEYDAY kan helpen - download de case study.