<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Hoe SABIC de facilitaire organisatie efficiënt heeft ingericht en zich volledig focust op de core business

Mock-up HeyDay

Van 15 dienstverleners naar slechts één

 

SABIC wilde zich op de site in Bergen op Zoom meer focussen op het primaire proces, waardoor de facilitaire organisatie voor de contracten rondom soft services een passende oplossing moest vinden.

 

Lees in de case study:

  • Welke stappen ze hebben doorlopen om tot de juiste oplossing te komen
  • Waarom ze hebben gekozen voor een regiepartner
  • Hoe ze de nieuwe facilitaire organisatie zo efficiënt mogelijk hebben ingericht
  • Welke resultaten ze dit heeft opgeleverd

 

Ontdek hoe SABIC zich volledig kan focussen op de core business - download de case study.