<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Case study: Efficiente inrichting van de facilitaire organisatie bij SABIC

Hulp bij de optimalisatie van de facilitaire dienstverlening leidt tot kostenbesparing, efficiëntie en een gedegen borging van facilitaire processen en diensten.
Banner_CS_Integrated_SABIC

Van 15 dienstverleners naar slechts één

 

Alle aandacht naar het behalen van de bedrijfsresultaten is de grootste wens van Sabic. Om dit te bereiken is een efficiënte en structurele aanpak van de facilitaire dienstverlening nodig, hiervoor is hulp ingeschakeld van een regiepartner.

Lees in de case study:

  • Welke stappen ze hebben doorlopen om tot de juiste oplossing te komen
  • Waarom ze hebben gekozen voor een regiepartner
  • Hoe ze de nieuwe facilitaire organisatie zo efficiënt mogelijk hebben ingericht
  • Welke resultaten ze dit heeft opgeleverd

 

Ontdek hoe SABIC zich volledig kan focussen op de core business - download de case study.