<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Zorg

Een veranderende zorgvraag vraagt om nieuwe concepten

Onze facilitaire adviezen, diensten en producten hebben direct invloed op de beleving van patiënten en bezoekers van ziekenhuizen en andere zorgcentra. Dat is een grote verantwoordelijkheid die we met trots nemen. Een veranderende zorgvraag vraagt om andere zorgconcepten. HEYDAY werkt bevlogen mee aan dit maatschappelijke vraagstuk. Gezondheid en welzijn verbeteren is onze dagelijkse missie.

De zorg kent complexe facilitaire uitdagingen

De sector zorg en welzijn verandert. Er worden hogere eisen gesteld aan de zorg. De budgetten moeten binnen de perken blijven. De zorgconsument komt centraler te staan en de concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverleners neemt toe.

HEYDAY verzorgt al jaren diverse facilitaire diensten voor gezondheidscentra en ziekenhuizen. De facilitaire organisatie binnen zorginstellingen is sterk in beweging. De facilitaire uitdagingen zijn omvangrijk en complex.

Een nieuwe financieringsstelsel confronteert zorginstellingen met fusies en verandering in huisvesting en serviceniveau. Nieuwe vraagstukken die onze adviseurs en managers graag helpen beantwoorden.

A3A2525-602x609
GUL_1C1A9726-597x609-1

Zorg voor de zorg

Zorgzaam zijn voor elkaar en welzijn verbeteren is onze dagelijkse missie. Dat kan in hele kleine dingen zitten. Een vriendelijke lach van de receptioniste, een gastheer die de deur openhoudt of een luisterend oor van de telefoniste. Als duurzame partner kunnen wij de totale organisatie van facilitaire diensten verzorgen. Wij bieden hierin de beste kwaliteit, met oog voor de kosten.
 

HEYDAY adviseert over:

  • Het opstellen van een facilitair beleidsplan
  • Implementatie van hospitality concepten, roomservice concept, multimedia/internetmogelijkheden aan bed, implementatie van lean & mean concepten en domotica vraagstukken
  • Implementatie van een FMIS, inkoopanalyse en een meerjarenonderhoudsplan

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op