<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

(Semi) overheid

Een efficiëntere inrichting om burgers beter en doeltreffender te helpen

Wij ondersteunen overheidsorganisaties die zich sterk maken voor een betere maatschappij. Van nature past die ambitie goed bij HEYDAY. Ons doel is overheidsgebouwen voorzien van een steeds efficiëntere inrichting, waarbij de burger beter en doeltreffender geholpen wordt en waar samenwerkingspartners zich welkom voelen. Samen werken aan een duurzame leefomgeving waarin we wonen, werken en recreëren — daar gaan we voor.

Professionaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en duurzaamheid

HEYDAY is een sterke facilitaire speler bij de rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. We hebben (mantel) overeenkomsten met verschillende ministeries en uitvoerende overheidsdiensten. HEYDAY draagt een steentje bij als het gaat om het opzetten, organiseren en uitvoeren van huisvestingstrajecten. Daarbij zijn we goed bekend met actuele ontwikkelingen zoals concentratie van overheidskantoren, Het Nieuwe Werken en Publiek Private Samenwerkingen (PPS).

Overheidsinstellingen leggen de focus op professionaliteit, betrouwbaarheid, transparantie en duurzaamheid. Dit zijn ook de vereisten aan serviceverlening, die als een rode draad door alle processen loopt. HEYDAY maakt gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) om het serviceniveau te bewaken en te verhogen.

HEYDAY neemt graag verantwoordelijkheid voor:

HEYDAY-2-780-602x609-1

Ondersteuning op het gebied van advies en dienstverlening


HEYDAY adviseert over:

  • Het opstellen van een huisvestingsvisie en -strategie
  • Strategische huisvestingsoriëntaties en huisvestingsanalyses
  • Revitalisatie van gebouwen
  • Meerjarenonderhoudsplannen


HEYDAY biedt:

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op