<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Overige

Aandacht voor specifieke trends, ontwikkelingen en wensen

Ook voor andere branches is HEYDAY graag een duurzame partner in strategie en uitvoering van facilitaire diensten. Denk aan woningbouw, laboratoria, verenigingen en stichtingen en maatschappelijke organisaties. Onze aanpak kenmerkt zich door aandacht voor de specifieke trends, ontwikkelingen en wensen van de betreffende branche. Hierin investeren wij continu tijd en energie.

Laboratoria

Laboratoria zijn specifieke omgevingen met hoogwaardige huisvestingseisen op het gebied van klimaat, inperkingeisen en logistiek. Door toepassing van nieuwe technologieën en robotisering vinden laboratoriumprocessen steeds meer geautomatiseerd plaats. 

HEYDAY is gespecialiseerd in laboratoriumhuisvesting. We zijn in staat om de laboratoriumprocessen te doorgronden en te vertalen naar concrete huisvestingsbehoeftes. 

HEYDAY ontwikkelde een aantal concrete producten gericht op laboratoria. Denk aan: bezettingsgraadonderzoek laboratoria, conditiemeting gebouw en installaties en strategische huisvestingsoriëntatie (haalbaarheidsstudie en revitalisatie).

Lab-602x609
Woning-A3A1368-597x609

Woningbouw

De woningbouw ligt onder een vergrootglas. De uitdagingen om structureel te hervormen zijn groot. Daar hoort ook een efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering bij. 

HEYDAY heeft diensten en producten die gericht zijn op de vergroting van de efficiency van de facilitaire bedrijfsvoering. Denk aan: een quickscan, kostenbeheersingscan en duurzaamheidscan.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke dienstverleners zoals bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere gesubsidieerde instellingen hebben te maken met forse verminderingen van budgetten. Ze worden gedwongen ingrijpende keuzes te maken op het gebied van huisvesting en dienstverlening. 

HEYDAY biedt uitkomst. Dat hebben we inmiddels bewezen bij diverse maatschappelijke exploitaties. Denk aan het beheer van jeugdactiviteitencentra en welzijnsorganisaties. HEYDAY wil daarbij een actieve bijdrage leveren aan het bevorderen van de Social Return.

Bieb-A3A1368-597x609
Barista-597x609

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen zoeken naar een betrokken, betrouwbare en bekwame partner. Een partner die weet hoe om te gaan met maatschappelijke gelden.

HEYDAY gaat per definitie hechte relaties aan. Hierbij zijn we trouw aan elkaar, zorgzaam voor de wereld en werken we met toewijding aan onze idealen.

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op