<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Onderwijs

Slimme schoolhuisvestingsconcepten

Wij zijn trots dat we een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen. In onze filosofie verkennen leerlingen en studenten hun talenten het best in een inspirerende en uitdagende schoolomgeving. Onze slimme schoolhuisvestingsconcepten moeten prikkelen op kennis, technologisch en persoonlijk niveau. Dat vraagt om specialistisch advies en efficiënte ondersteunende facilitaire diensten.

 

Advies op strategisch niveau

Scholen zijn inspirerende omgevingen. Juist hier is men bezig met nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om specialistische facilitaire dienstverlening. Met oog voor de lerende mens die geprikkeld wil worden. HEYDAY adviseert op strategisch niveau over schoolhuisvestingsconcepten en de bijbehoren beheer- en exploitatiemodellen.

HEYDAY adviseert over:

  • Ondersteunende processen bij juiste formatieomvang
  • Schoolhuisvestingsconcepten
  • Beheer- en exploitatiemodellen
  • Realisatie en ontwikkeling van brede scholen
A3A2267-602x609-1
A3A3009-602x609-1

Optimale huisvesting en dienstverlening

HEYDAY biedt facilitair advies aan universiteiten, hogescholen, middelbare scholen, voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Deze onderwijsorganisaties hebben in toenemende mate te maken met druk op budgetten, schaalvergroting en multifunctionaliteit onder één dak.
 
Het fundament waarop scholen kunnen bouwen is dan ook een optimale efficiënte huisvesting en een strak georganiseerde ondersteunende dienstverlening. Naast strategievorming en koersbepaling op facilitair gebied, gaan wij als duurzame partner een stap verder. Ook in de uitvoering dragen we bij aan de inspirerende, professionele en verantwoorde uitstraling van de school.
 

Diensten die een bijdrage kunnen leveren zijn onder meer:

HEYDAY Integrated Facility Management levert een totaalpakket aan beheersdiensten waaronder: receptiedienstverlening, conciërgedienstverlening, contractbeheer (bijv. schoonmaakonderhoud, gebouwonderhoud) en zaalverhuur.

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten over hoe we u kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op