<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Industrie

Kostenbeheersing en efficiënte bedrijfsvoering

Organisaties binnen de nutssector leveren strategisch belangrijke diensten en producten. Zaken die we eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwen, zoals gas, water en licht. Maar ook de post, het openbaar vervoer en telefonie. HEYDAY levert graag een bijdrage aan deze industrieën om te zorgen dat zij hun services continu kunnen waarmaken.

Sturen op rendement is essentieel

Belangrijke thema’s in deze sectoren zijn: liberalisering, privatisering, efficiency, schaalvergroting en duurzaam ondernemen. Hierin schuilen kansen, maar tegelijkertijd ook dilemma’s. Commercieel gezien moeten er goede resultaten gehaald worden. Daarbij moet er altijd oog zijn voor publieke belangen.

Kostenbeheersing en efficiënte bedrijfsvoering zijn de kernthema’s binnen de industrie. Sturen op rendement is essentieel. Een kritische blik op de totale bedrijfsvoering, dus ook facilitaire dienstverlening kan veel opleveren. HEYDAY heeft diverse producten die processen verbeteren en dienstverlening stroomlijnen. Zo ontstaat een meer optimale facilitaire ondersteuning.

HEYDAY biedt:

  • Een facilitaire quickscan
  • Kostenbeheersingsanalyse
  • De inrichting van het FMIS
  • Een inkoopscan
industrie-602x609

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Neem contact op