<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

De 7 voordelen van integrale facilitaire dienstverlening

04 april
Als organisatie heb je behoefte aan flexibiliteit om mee te bewegen met veranderingen. Bovendien ben je continu op zoek naar manieren om binnen de facilitaire organisatie kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen, te innoveren en klantgericht te opereren. Het integraal uitbesteden van facilitaire dienstverlening leidt tot innovaties, kostenefficiëntie, synergie en hogere tevredenheid. 
 
In één zin is integrated facility management het volledig uitbesteden van de gehele facilitaire dienstverlening, inclusief het management, aan één opdrachtgever. Je selecteert één dienstverlener die verantwoordelijk is voor het management, de coördinatie en het uitvoeren van de facilitaire diensten. Er bestaan verschillende modellen binnen het integraal uitbesteden van facility management. Zo kun je kiezen tussen het Managing Agent of het Contracting Party-model.
 
Kies je voor Managing Agent, dan maak je de IFM-aanbieder verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van leveranicers, maar houd je zelf de controle over de contracten met leveranciers. De integratie van je dienstverlening is lastiger, omdat de dienstverleners individueel zijn gecontracteerd. Kies je voor Contracting Party, dan besteed je zowel de coördinatie als de uitvoering van de dienstverlening uit, waarbij jij de kaders stelt. De aanbieder selecteert en beheert leveranciers die het best passen bij jouw organisatie en de doelstellingen.   
 
In dit blog deel ik zeven voordelen van integrale facilitaire dienstverlening.
 

1. Diensten afstemmen op strategische doelstellingen

Het integraal uitbesteden van facilitaire dienstverlening helpt je om de strategische doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het brengt diensten en leveranciers bij elkaar en laat die samenwerken als één bedrijf met jouw doelstellingen als uitgangspunt.
 

2. Ingang naar kennis en netwerk

Jouw IFM-partner heeft toegang tot een groot netwerk waar je over kunt beschikken om je kennis te vergroten en bij andere bedrijven een kijkje in de keuken te nemen. De wens om voorop te blijven lopen kan een drijfveer zijn om over te gaan naar IFM. Door de toegang tot het netwerk van de dienstverlener krijg je ook toegang tot innovatie.
 

3. Kostenbesparing

Met integrale facilitaire dienstverlening bespaar je kosten door gebruik te maken van de inkoopkracht van de dienstverlener, de afstemming van de onderlinge diensten en de verminderde noodzaak tot aansturing.
 

4. Oppakken regisseursrol

Door de beschikbaarheid over integrale managementinformatie heb je inzicht en controle over het proces, waardoor je de regie op je kunt nemen en de juiste keuzes kunt maken en bijsturen waar nodig. Je IFM-partner regelt immers de uitvoering.
 

5. Flexibeler en wendbaarder

Verandert de uitvraag — om wat voor reden dan ook — dan past de leverancier de dienstverlening daar direct op aan. IFM resulteert in een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. 
 

6. Vergroten efficiëntie

Het ondersteunt in het optimaal inrichten van de facilitaire organisatie door het beter afstemmen van de verschillende diensten waardoor je de totale efficiency verhoogt.
 

7. Eén aanspreekpunt

Je hoeft maar één partij aan te sturen om de opgestelde doelen te realiseren.
 
Besteed integrale facilitaire dienstverlening wel voor langere tijd uit. De eerste tijd ligt de focus op het goed inrichten van de organisatie en het maken van efficiency slagen. Over het algemeen heb je drie jaar nodig om financiële resultaten te behalen en innovaties te implementeren. Hoe langer de tijd om de processen beter op elkaar af te stemmen, des te groter de toegevoegde waarde (of besparing).
 

Wil je weten welk model past bij jouw organisatie of heb je een andere vraag? Schroom dan niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen met een van onze specialisten. Ze helpen je graag verder.

New call-to-action

Delen
Bob Mols
Blogger: Bob Mols
Algemeen directeur van HEYDAY