<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Door uitbesteding kan SABIC zich focussen op core business én besparen op facilitaire kosten

17 juni

Als inkoper ben je continu op zoek naar manieren om de efficiëntie en effectiviteit van je organisatie te verbeteren door de juiste diensten in te kopen en goede afspraken te maken. Vanzelfsprekend ligt de focus op de onderdelen die de core business raken. Facilitaire diensten die geen directe invloed hebben op de productie krijgen hierdoor vaak minder aandacht.

Echter valt hier juist veel winst te behalen. Het uitbesteden van deze diensten aan een facilitair servicepartner kan je helpen bij het maken van een optimalisatieslag. Een goed voorbeeld is de dienstverlening op de site van SABIC, een internationaal petrochemisch bedrijf, in Bergen op Zoom.

Waarom uitbesteden?

De redenen om te kiezen voor uitbesteding lopen uiteen. Ook is het afhankelijk van de specifieke situatie waarin een organisatie zich bevindt. Over het algemeen is uitbesteding een passende oplossing wanneer je wilt besparen op kosten, continu de continuïteit wilt waarborgen, efficiëntieslagen wilt maken of de kwaliteit en professionaliteit wilt verhogen. Tevens helpt uitbesteding om nieuwe innovaties binnen te halen en om op de hoogte te blijven van de laatste trends in facility-land.

Voor SABIC was de wens om zich meer te kunnen focussen op de ruim 200 contracten rondom de productie de doorslaggevende factor om te kiezen voor uitbesteding. HEYDAY kwam uit de tender naar voren als de beste marktpartij om de facilitaire dienstverlening over te nemen en te optimaliseren. De enorme focus van HEYDAY op veiligheid was voor SABIC van groot belang bij de keuze voor HEYDAY als facilitair dienstverlener. 

De uitdaging

Om het voor SABIC mogelijk te maken om meer tijd en aandacht te besteden aan de contracten die de core business raken, moest de eigen facilitaire organisatie de contracten rondom soft services loslaten. Denk hierbij aan facilitaire diensten als catering, receptie, telefonie, security, schoonmaak, terrein- en tuinonderhoud, repro en archivering en handyman-diensten. De inkoop, het monitoren van de KPI’s en de periodieke meetings voor deze diensten zijn immers tijdrovende onderdelen.

Hiernaast bestond de wens om de nieuwe facilitaire organisatie efficiënter en in lijn met de inrichting van facilitaire afdelingen binnen andere sites van SABIC, onder meer in Geleen, vorm te geven. Bovendien diende de kwaliteit van de dienstverlening minimaal gehandhaafd te worden én waar mogelijk zelfs verbeterd tegen dezelfde of lagere kosten.

Het resultaat

HEYDAY heeft de facilitaire organisatie efficiënter ingericht, door het aantal contracten voor soft services te verminderen en de best passende partners voor SABIC te selecteren. Het aantal dienstverleners (voorheen 15) is teruggebracht naar slechts één. Dit betekent dat SABIC voortaan te maken heeft met maar één aanspreekpunt, wat vanzelfsprekend veel minder werk met zich meebrengt.

De nieuwe situatie heeft een flinke besparing op de facilitaire diensten opgeleverd. Over de totale kosten (inclusief de opzet van een professionele facilitaire organisatie) is ook een mooie besparing gerealiseerd. Hierdoor houdt de facilitaire organisatie van SABIC veel tijd, ruimte én geld over om te besteden aan de diensten die wel direct invloed hebben op de productie. Download de case study hier om inzicht te krijgen in het resultaat.

Over SABIC

SABIC is een wereldleider in de petrochemische industrie. Met de opening van de NORYL-fabriek vestigde het bedrijf zich in 1971 in Bergen op Zoom. In de jaren zeventig en tachtig kwamen er verschillende fabrieken en gebouwen bij. De kunststof korrels, platen en films die SABIC produceert, worden wereldwijd afgezet.

Naast verschillende kleinere productie-eenheden en verkoopkantoren zijn er vijf grote productielocaties in Europa: Bergen op Zoom (Nederland), Cartagena (Spanje), Geleen (Nederland), Teesside (Engeland) en Gelsenkirchen (Duitsland).

De keuze voor HEYDAY als facilitaire partner bleek voor SABIC de juiste aanpak te zijn om de dienstverlening verder te optimaliseren, de veiligheid te waarborgen en de organisatie efficiënter in te richten. Wil je weten hoe? Download hier de case study en lees het hele verhaal.

New call-to-action

Delen
Roeland van Roy
Segment Directeur Industrie bij HEYDAY