Blog - HEYDAY

De nieuwe ISO 41001 moet zorgen voor professionalisering van FM wereldwijd

26 maart

 

Internationaal wordt er hard gewerkt aan nieuwe normen voor Facility Management, de ISO 41001-serie. Ik heb de grote eer om aan de ontwikkeling van deze nieuwe norm mee te werken. Zo bezocht ik eind februari het ISO hoofdkantoor in Genève, Zwitserland om het geselecteerde FM-gezelschap van een Nederlands tintje te voorzien. Tijdens deze bijeenkomst hebben we eisen opgesteld, waaraan audit- en certificeringsinstellingen zich vanaf april moeten houden bij het auditen van FM-organisaties.

Om deze eisen op te stellen, hebben we ons zo goed mogelijk geprobeerd in te leven in de rol van een auditor. Het is immers hun taak om te beoordelen of een FM-organisatie, aan de hand van de ISO 41001, juist is ingericht.

We hebben ons afgevraagd welke kennis een auditor nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen, zodat de audit de juiste diepgang en waarde krijgt die wij als internationale experts voor ogen hebben.

Zo vonden wij dat een auditor niet alleen de ISO 41001 moet kennen en begrijpen, maar ook kennis moet hebben van het beoordelen van management systemen. Hiernaast is het een must dat hij of zij een opgeleid auditor is én specifieke kennis heeft van Facility Management.

Dit houdt, in hoofdlijnen, het volgende in:

  • Kennis en begrip hebben van de context waarin de FM organisatie actief is;
  • Kennis hebben van wat de rol en de impact is van het leiderschap van de FM organisatie. Op deze manier kan worden beoordeeld of dit aansluit bij de context van het FM managementsysteem en ook het beoogde resultaten wordt behaald;
  • Kennis en begrip hebben van risicomanagement. De FM organisatie moet voorbereid zijn op noodsituaties om bedrijfscontinuïteit relevant aan het FM management systeem te garanderen. Op deze wijze kan worden vastgesteld dat de FM organisatie de juiste (risico en kansen) methoden gebruikt die aansluiten bij de context en scope van het FM management systeem;
  • Kennis en begrip hebben van methodes voor het meten van FM prestatiemonitoring, -meeting en –evaluatie.

Wereldwijd draagvlak

We zijn bij dit traject door CASCO begeleid. CASCO is binnen ISO verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen en beheren van alle conformiteitsbeoordelingen. Zij begeleiden dit soort trajecten regelmatig en weten precies waar wij ons op moesten focussen. Hiernaast hebben zij ons geholpen bij een juiste verwoording van de eisen, zodat de eisen in elk aangesloten land hetzelfde worden geïnterpreteerd.

Ik vind dat het resultaat er mag wezen. We hebben een goede basis opgesteld, die nu wordt voorgelegd aan de 161 landen die zijn aangesloten bij ISO of CASCO. Deze landen mogen voor of tegen de eisen stemmen, voorzien van feedback als men dat nodig lijkt. Wij beoordelen deze stemmen en verwerken vervolgens de feedback. Daarna worden de eisen gepubliceerd en gelden ze wereldwijd als eis wanneer de ISO 41001 wordt beoordeeld.

De nieuwe ISO 41001

Maar waarom die nieuwe norm? We vinden het belangrijk dat het facilitaire speelveld zich blijft ontwikkelen en professioneler wordt, over de gehele breedte. Uiteindelijk komt dat de branche ten goede. Om die stap te kunnen zetten is internationaal een Management Systeem Standard ontwikkeld, waarbij de organisatie en aansturing van FM een nadrukkelijke vorm krijgt binnen het management systeem.

Er wordt nadrukkelijker een onderscheid gemaakt tussen de opdrachtgever (demand) organisatie en de FM organisatie, waarbij het niet uitmaakt of de FM organisatie in-house, insourced en outsourced is. Dit maakt elke facilitaire organisatie per definitie een aanbiedersorganisatie.

Hierdoor moet elke facilitaire organisatie zich professioneler opstellen richting zijn opdrachtgever en visa versa. Dat we dit nu internationaal volgens dezelfde richtlijnen doen is een grote verandering voor de FM branche, in positieve zin!

Wil je meer weten over de ISO 41001? Kijk dan op www.iso41001.nl. of kom naar de informatiebijeenkomst bij NEN in Delft op 14 juni 2018.

Delen
Emiel Roos
Blogger: Emiel Roos
Auteur Emiel Roos is werkzaam als Kwaliteit Specialist bij HEYDAY Facility Management en commissielid voor de vormgeving van de internationale norm voor Facility Management (ISO 41001). Emiel houdt zich bezig met de ontwikkeling van Facility Management en hoe een norm als ISO 41001 hierin kan ondersteunen.