<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Het uitbesteden van facilitaire diensten maakt je organisatie wendbaarder

03 december

Bepaalt samenwerken, uitbesteden of zelf doen de mate waarin organisaties wendbaar zijn? Deze stelling stond centraal tijdens een debat bij Hospitality Group (HG), als onderdeel van de Executive Course ‘Facing the Future’ voor professionals in Facility Management en Real Estate. Onder leiding van George Maas (HG) ging Bob Mols, algemeen directeur HEYDAY, in debat met Patrick van de Walle van Bol.com. Waar Bol.com pleit voor inbesteden, is Bob overtuigd dat uitbesteden een positieve uitwerking heeft op de wendbaarheid van een organisatie.

Facilitaire dienstverlening heeft een centrale plek in elke organisatie. Het beïnvloedt thema’s als duurzaamheid, het binden van talent of de inzet van technologie om werken leuker, makkelijker en veiliger te maken. Flexibiliteit is het toverwoord om tijdig in te spelen op trends, ontwikkelingen of veranderingen in de omgeving.

Deze vijf speerpunten staan volgens Bob centraal.

Maatwerk

Uitbesteden is altijd maatwerk. Dit maatwerk krijgt in nauwe samenwerking met een opdrachtgever vorm, waarbij een professionele FM-dienstverlener aansluiting zoekt op de strategische doelstellingen van een organisatie. Deze doelstellingen vertaalt de dienstverlener in facilitaire speerpunten.

Om deze speerpunten te realiseren brengt een provider specialisme, overzicht, schaalvoordeel en brede ervaring met zich mee. Dit zijn belangrijke wapens als het gaat om het efficiënt uitvoeren van bijvoorbeeld een implementatie.

Kennis en inzicht

Een regiepartner houdt zich uitsluitend met facility management bezig en bouwt zo veel specifieke kennis en inzicht op. Deze kennis en inzichten staan continu ter beschikking om de doelstellingen van de opdrachtgever te helpen realiseren. Ook dit maakt het facilitair bedrijf en daarmee de organisatie pro-actiever.

Regieorganisatie

Zodra een groot deel van het management is uitbesteed ontstaat er een kleinere en slagvaardigere organisatie. De achterblijvende (retained) organisatie is minder operationeel en meer strategisch qua focus.

De nieuwe regieorganisatie weet daarom beter wat er speelt, is beter aligned met de business en kan daarom in geval van noodzakelijke veranderingen makkelijker meedenken.

Een bijkomend voordeel is dat interne stakeholders minder zeggenschap hebben in besluiten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening ligt immers voor een groot deel bij de provider. Dit komt de snelheid en objectiviteit van besluitvorming ten goede.

Focus

Een onafhankelijke, integrated dienstverlener helpt haar opdrachtgever om focus te houden op de eigen core business: het primaire proces van de organisatie. Zo zijn er minder of zelfs geen interne perikelen die af kunnen leiden.

De demand manager heeft hierdoor de handen vrij om maximaal op de geformuleerde doelstellingen te sturen.

Financiën

Wendbaarheid heeft ook veel met financiën te maken; het uitbesteden van facilitaire diensten realiseert doorgaans grote efficiency verbeteringen. De vrijkomende middelen zijn inzetbaar om andere trajecten binnen een organisatie te financieren of te versnellen.

Delen
Blogger: Bob Mols
Algemeen directeur van HEYDAY