<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Hoe ziet de facilitaire dienstverlening eruit in een 1,5-kantoor? 2 vragen aan Miranda de Jong

12 mei

Het dienstverleningsconcept van een organisatie is ingericht op een bepaald aantal gebruikers in een pand. In een 1,5-meter kantoor, waar het bewaren van 1,5-meter afstand de norm is, zijn minder medewerkers, gasten en leveranciers aanwezig op hetzelfde moment. Dit heeft veel impact op de schoonmaak van de werkomgeving, de afname bij de catering en de inrichting van de BHV-organisatie. Ook betekent het bewaren van afstand nogal wat voor een bedrijfsrestaurant of sanitaire ruimte.

Twee vragen aan Miranda de Jong, Workplace Consultant bij HEYDAY

1. Welke veranderingen moet ik doorvoeren om de juiste dienstverlening aan mijn medewerkers te blijven bieden?

“Infectiepreventie en de bijbehorende maatregelen van het RIVM zijn een nieuw kader voor de facilitaire dienstverlening. Dit vraagt om praktische aanpassingen en een nieuw dienstverleningsconcept op onder meer het gebied van schoonmaak, catering, vergaderservices en veiligheid. Als organisatie moet je de volledige werkplekinrichting en bijbehorende dienstverlening onder de loep nemen en opnieuw inrichten.”

“Een concrete aanpassing in de facilitaire dienstverlening van een kantoorpand is om het aantal gebruikers in een bedrijfsrestaurant, vergaderruimte of sanitaire ruimte te beperken. Als er minder personen in een ruimte zijn, is het vanzelfsprekend gemakkelijker om voldoende afstand te bewaren. Om dit goed te reguleren kun je gebruik maken van systemen om gebruikers een plek in het bedrijfsrestaurant te laten reserveren of aan te geven of een bepaalde sanitaire ruimte ‘vol’ zit op dat moment.”

“Een receptioniste kan, bijvoorbeeld bij het ontvangst, een rol krijgen in het informeren van medewerkers, gasten of leveranciers over de routing in het gebouw en andere veiligheidsaanpassingen. Je kunt ook denken aan het uitdelen van desinfectiekits voor medewerkers, een aangepaste invulling van de koffie- en lunchvoorziening of het stimuleren van een vergaderservice op afstand, zowel vanuit huis als op kantoor.”

“Zorg dat je de behoefte goed afstemt met medewerkers die de komende periode weer regelmatig op kantoor zullen zijn en duidelijk communiceert over de maatregelen en aanpassingen in de facilitaire dienstverlening. Iedereen heeft begrip voor de situatie, het is alleen belangrijk dat je iedereen er ook goed over informeert.”

2. Wat is de grootste uitdaging?

“Medewerkers komen naar kantoor voor verbinding, onder meer door te vergaderen. Door het aantal personen in een ruimte te minimaliseren, 1,5-meter afstand te bewaren en groepsvorming te verminderen is het creëren van verbinding een grote uitdaging geworden. Facilitaire services kunnen hier op in spelen met nieuwe dienstverleningsconcepten en invulling van een nieuw type vergaderservice. Ik verwacht dat hier ook na deze corona-periode behoefte aan blijft. Voor facilitaire teams zal het uitdagend zijn om in contact te blijven met de interne gebruikers en in te spelen op hun wensen, eisen en behoeftes.”

Voor een succesvolle implementatie van social distancing op kantoor is een integrale aanpak aan te raden. Naast het doorvoeren van fysieke aanpassingen is aandacht voor het gebruik van de werkplek cruciaal om gebouwgebruikers goed te begeleiden en verkeersstromen juist te managen. In dit whitepaper zetten we uiteen welke punten aandacht nodig hebben. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen
Miranda de Jong
Workplace Consultant bij HEYDAY