<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

iBASX biedt inzicht
in het gebruik van
een pand

iBASX maakt het werk van een gebouwbeheerder gemakkelijker

Heb jij inzicht in de bezetting en benutting van jouw pand? iBASX meet op basis van sensoren real-time welke werkplekken en -ruimten in gebruik zijn en vertaalt dit naar bruikbare managementinformatie. Dit is waardevolle informatie voor onder meer het vormgeven en monitoren van een werkplekconcept, het optimaliseren van facilitaire dienstverlening en het verhogen van het gebruiksgemak van medewerkers.

Inzicht in werkplek- en ruimtebezetting

iBASX meet real-time de bezetting van werkplekken en -ruimten op basis van sensoren. Dit biedt een actueel inzicht in het gebruik van werkplek en -ruimten. 
 
De metingen zijn objectief, betrouwbaar en volledig gebruikersonafhankelijk. Er is geen handeling van een gebouwgebruiker of verbinding met app, Bluetooth of WiFi nodig. Dit maakt het mogelijk dat iBASX volledig autonoom functioneert.
 
 • Actueel inzicht in gebruik van ruimten en werkplekken
 • Anonieme metingen volgens AVG richtlijnen
 • Onafhankelijk van handeling of apparaat van eindgebruiker
Management info-3-602x609
Mockup-Whitepaper-Laat data het facilitaire werk doen

Laat data het facilitaire werk doen

Ontdek hoe je dienstverlening kunt professionaliseren
met data-driven facility management

Download het whitepaper

Genereren van managementinformatie

De verzamelde sensordata is eenvoudig om te zetten in managementinformatie, zodat dit eenvoudig geanalyseerd kan worden. Met de online rapportage tool is het mogelijk om grafieken te genereren op basis van een scala aan selectiemogelijkheden. De gemaakte visualisaties zijn in diverse formats te exporteren, denk aan CSV en JPG.

 • Onbeperkt toegang tot verzamelde data in het verleden
 • Selectiemogelijkheden om verschillende grafieken te genereren
 • Eenvouding visualisaties maken voor rapporten of presentaties
5.iBASX-597x609
A3A1818-597x609

Informeren van gebruikers over faciliteiten en dienstverlening

Met één muisklik kun je gebruikers informeren over de verschillende faciliteiten en de facilitaire dienstverlenining. Je kunt gebruikers op twee manieren op de hoogte houden: met een nieuwsbericht of een informatiepagina. Het nieuwsbericht wordt getoond in het dashboard en is daardoor niet te missen. Denk hierbij aan werkzaamheden in of rondom het gebouw.

Daarnaast kunnen pagina's gecreëerd worden voor aanvullende informatie, zoals het aanbod van het bedrijfsrestaurant of informatie over ARB
O, parkeren of evenementen.

 • Eenvouding informeren van gebruikers
 • Content naar wens in te vullen

Bundelen van informatie over facilitaire voorzieningen en (gebouw)installaties

iBASX ontsluit informatie over de aanwezige facilitaire voorzieningen en (gebouw)installaties. Van klimaatunits tot koffieapparaten, van audiovisuele voorzieningen tot het toegangscontrolesysteem.

Geen lange zoektocht meer naar de juiste informatie, maar alle relevante informatie real-time beschikbaar op één plek. Zo krijgt elke facilitair medewerker, en indien gewenst ook elke leverancier, relevante informatie tot zijn of haar beschikking. Denk aan onder meer:

 • Contact- of contractinformatie
 • Onderhoudshistorie
 • Assets gevisualiseerd op plattegronden
 • Handige zoekfuncties
 • Gebruikershandleiding
2.iBASX-597x609-NL
Een greep uit onze klanten

Wil je weten of je alles uit je pand haalt?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten. We laten graag zien hoe iBASX helpt om op basis van sensortechnologie je pand optimaal te benutten.

Neem contact op