<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

‘Nieuwe’ collega Wisse Stenchlak start op 1 januari 2020 bij HEYDAY

28 november

Wisse Stenchlak treedt per 1 januari 2020 bij HEYDAY aan als Directeur Real Estate Services & Development. Met zijn aanstelling geeft HEYDAY impuls aan haar ambitie ten aanzien van serviceconcepten in de vastgoedmarkt. HEYDAY werkt momenteel met meerdere vastgoedpartijen samen aan vernieuwende serviceconcepten die in de ontwikkeling van nieuw vastgoed zijn opgenomen.

Al vanaf de tekentafel is HEYDAY betrokken bij de plannen en adviseert de vastgoedpartners vooraf in te spelen op concepten voor deze nieuwe woon-en werkomgevingen. Door al in de ontwikkelfase aan te haken, voorziet HEYDAY haar partners van kennis die bijdraagt aan een succesvolle exploitatie van de panden. In de ontwikkeling van (nieuw) vastgoed heeft de trend van mixed use omgevingen een enorme vlucht genomen. Eén omgeving waarbinnen wonen, werken en recreëren samenkomen vraagt om specialistische kennis ten aanzien van de services die bijdragen in onder meer functionaliteit en beleving. HEYDAY biedt de vastgoedpartners in aansluiting hierop het serviceconcept Exponential Life.

Wisse Stenchlak stond bij HEYDAY aan de basis van het Exponential Life-concept en gaat dat in zijn nieuwe rol verder uitbouwen in een verregaande samenwerking met diverse vastgoedpartijen. Daarnaast zal hij als aanjager van innovatie in meer algemene zin HEYDAY-breed verantwoordelijkheid nemen.

Bob Mols CEO van HEYDAY Facility Management: “We zijn verheugd dat Wisse zich opnieuw aan HEYDAY verbindt. Nu wij de uitbouw van een positie in de vastgoedmarkt als strategisch speerpunt hebben bepaald, is het van belang dat hiervoor ook de noodzakelijke capaciteit aan boord komt. Als Directeur Real Estate Services & Development zal Wisse zich richten op het verder opbouwen van het netwerk en op het ontwikkelen van kansen in de vastgoedmarkt.”

Nadat hij eerder al geruime tijd voor HEYDAY werkte, heeft Wisse afgelopen periode als zelfstandig ondernemer zijn bijdrage geleverd aan diverse vastgoedprojecten. “Dit is een vervolgstap in mijn persoonlijke ontwikkeling waarbij de impact die ik graag wil maken en de context waarbinnen ik dat wil doen, belangrijk zijn. Vastgoed is een branche die mij de afgelopen periode heeft geïntrigeerd, waar ik gehecht aan ben geraakt door de vele mensen die ik heb leren kennen, de bijzondere projecten waaraan ik werk en de nieuwe kennis en skills die ik heb opgedaan. Bij HEYDAY kan ik de krachten van Facility & Hospitality Management toepassen in het vastgoed, het beste van twee werelden”, aldus Wisse.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday