<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Studenten TU Delft onderzoeken samen met HEYDAY medewerkersperspectief coronaproof-kantoor

07 september

Hoe ervaren werknemers de coronamaatregelen op kantoor? Deze vraag staat centraal in een onderzoek door studenten van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Als onderdeel van de master course Case studies gaan de studenten in gesprek met werknemers om hun ervaringen uit de praktijk inzichtelijk te maken. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met HEYDAY.

Veel organisaties in Nederland hebben in de afgelopen periode maatregelen getroffen om hun werkomgeving coronaproof in te richten. Maar hoe deze maatregelen door de medewerkers daadwerkelijk worden ervaren in de praktijk is nog niet bekend. Om hier meer inzicht in te krijgen, gaan studenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft diepte-interviews houden met werknemers. Op deze manier wordt het perspectief van deze medewerkers op de maatregelen en de effecten daarvan op hun functioneren en welzijn in kaart gebracht. Zij worden hierin begeleid door Clarine van Oel, Universitair Hoofddocent en Jelle Koolwijk, Onderzoeker van de faculteit Bouwkunde.

Om de studenten voor te bereiden op het onderzoek, zal Jolanda Tichelaar, consultant bij HEYDAY, een online inspiratiecollege over het onderwerp verzorgen. Hiernaast zal HEYDAY de impact van de maatregelen op de werkomgeving en de bijbehorende dienstverlening van kantooromgevingen toelichten aan de studenten en draagt zij organisaties aan die deelnemen aan het onderzoek.

De samenwerking

In de afgelopen periode heeft HEYDAY al veel organisaties geholpen bij het coronaproof inrichten van de werkomgeving. De voorbeelden uit de praktijk tonen aan hoe verschillend organisaties met de situatie omgaan. Door samen te werken met onder meer universiteiten en hogescholen wil HEYDAY bijdragen aan de ontwikkeling van facility management.

“Aan de ene kant willen we opleidingen graag helpen de verbinding met de praktijk concreet te maken en organiseren we regelmatig kennissessies voor studenten. Aan de andere kant levert dit onderzoek ons ook waardevolle informatie op, die wij vervolgens kunnen gebruiken in ons werkveld”, zegt Roland van Herk, directeur HEYDAY Expert & Data Services. De TU Delft krijgt door de samenwerking met HEYDAY directe toegang tot een verscheidenheid aan organisaties. “Hierdoor is de kans groter dat we een genuanceerder beeld krijgen van de effecten die bepaalde maatregelen kunnen hebben op eindgebruikers”, zegt Jelle Koolwijk, onderzoeker aan de TU Delft.

HandSanitizer_Woman_Closeup_iStock-1213301219

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday