<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

De rol van gedrag in de (hybride) werkomgeving

23 maart

De terugkeer naar kantoor is een actueel vraagstuk. Vaak spreken we in dit geval over het herinrichten van de werkomgeving, maar is dit wel zo belangrijk? Jolanda Tichelaar, consultant huisvesting en workplacemanagement bij HEYDAY Consultancy, bespreekt deze vraag tijdens haar presentatie bij de Workplace Xperience op 29 en 30 maart. In haar presentatie over ‘gedrag in de (hybride) werkomgeving’ geeft zij antwoord op de vraag hoe gewenst gedrag wordt gestimuleerd in de hybride werkomgeving. Mis het niet!

Hybride werken
Hybride werken kun je in het kort omschrijven als werken waar en wanneer je wilt. Het betekent tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbij je de team- en organisatiedoelen nastreeft. Als individu beredeneer je waar je dit zelf zou willen doen. “Het gaat erom hoe jij je werk het beste uit kunt voeren, maar het zou niet uit mogen maken waar dat is. Dus als je drie maanden lang een onderzoek wil uitvoeren vanaf een zonnige bestemming als Spanje, dan zou dat moeten kunnen. Wel met de kanttekening dat je daadwerkelijk je activiteiten optimaal kunt uitvoeren en de verwachtingen daarom heen goed zijn gemanaged” vertelt Jolanda.

Het gevoel van autonomie
Hybride werken wordt steeds belangrijker. Voor veel mensen is het zelf een afweging of ze bij een bepaalde organisatie willen werken. Het wordt zelfs een voorwaarde om voor een bepaalde baan te kiezen. Jolanda: “Dit is versterkt door de corona pandemie, doordat we toen allemaal thuis zijn gaan werken en hier voordelen van ervaren. Denk aan het vervallen van de reistijd en de vrijheid die je hierbij krijgt, die wil je niet meer loslaten. Hierdoor heb je meer vrije tijd en een groter gevoel van autonomie. Dit is typerend aan onze maatschappij en de nieuwe generatie medewerkers. Wil je de juiste talenten aantrekken in deze markt, dan moet je dus ook die autonomie voor medewerkers borgen.”

Het belang van gedrag
Voorafgaande aan de corona pandemie was gedrag een ondergeschoven kindje. Het ging vooral om kostenreductie binnen de werkomgeving. Dit heeft impact op het werk en de medewerker. Door corona en het thuiswerken schuift gedrag meer naar de voorgrond. Gedrag is een onderwerp waar je echter niet snel aan denkt bij het creëren van nieuwe huisvesting. Dat terwijl aandacht voor menselijk handelen vaak de sleutel is voor succesvolle implementaties. Omgevingen goed inrichten is belangrijk, maar als medewerkers niet weten hoe zij de omgeving kunnen gebruiken, wordt het vaak niet gebruikt zoals het is bedacht. De interactie tussen mens, omgeving en organisatie is daarom van groot belang. 

“Gedrag en verwachtingen hierover moet je managen en bespreekbaar maken. Soms lijkt de werkomgeving heel mooi, maar als je deze omgeving niet op de juiste manier gebruikt, dan werkt het niet goed en is het minder of niet succesvol. Dus maak vooraf afspraken hoe je met elkaar samenwerkt (op kantoor en op afstand). Waarom moet de omgeving veranderen, als het vooral gaat hoe je met elkaar omgaat in de werkomgeving. De basis ligt voor mij in gedrag” licht Jolanda toe.

Presentatie Workplace Xperience
Bij de Workplace Xperience op 29 en 30 maart geeft Jolanda antwoord op de vraag hoe gewenst gedrag wordt gestimuleerd in de hybride werkomgeving. Jolanda: “Tijdens mijn presentatie vertel ik over veranderaanpakken en de verschillende fases die het doorloopt. Hier zit een bepaalde opbouw in. Bij veranderprocessen worden bepaalde fases vaak overgeslagen en daar gaat het dan ook vaak mis. Vooral als teams op afstand werken is het voor managers lastig om met gedrag om te gaan. Terwijl je eigenlijk anderen wil inspireren om hen in beweging te krijgen. Ik ga voorbeelden en concrete handvatten geven hoe je medewerkers hierbij kan inspireren. Ik wil mensen meenemen en inspireren hoe verandering in de manier van werken ontstaat en geef concrete aandachtspunten die je hier direct bij kunnen helpen. Denk aan tools of middelen om de veranderen nog meer lading te geven.”

Jolanda krijgt energie van het adviseren van opdrachtgevers bij het inrichten van optimale huisvesting die voldoet aan de wensen en behoeften van organisatie en haar medewerkers. Daarnaast helpt Jolanda bij het begeleiden van medewerkers bij veranderingen. “Door hybride werken krijgt gedrag steeds meer een plek in het volledige proces. Voor gedragsverandering moet je echter de tijd nemen. Je moet rekening houden met cultuur, mensen, maar vooral voelen en kijken welke aanpak het beste werkt. Mensen hierbij begeleiden en helpen, dat is mijn passie” aldus Jolanda.

Wil je erbij zijn?
Ervaar de beleving van de gezonde en duurzame werkomgeving live tijdens de WorkPlace Xperience bij NEXT LEVEL in Gorinchem. We nodigen je graag uit om onze sessie bij te wonen op woensdag 30 maart om 14.30 uur en kennis te maken bij onze stand.

workplace xperience

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday