<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Medewerkers met een digitale werkplek zijn 70% productiever

27 juni

Hoewel veel facilitair managers zich realiseren dat een digitale werkplek veel voordelen oplevert voor de organisatie, is dit nu ook daadwerkelijk onderbouwd door een groot onderzoek van Hewlett Packard, waaraan 7.000 werknemers deelnamen. Uit dit onderzoek blijkt dat medewerkers met een volledig digitale werkplek, de zogenoemde digital revolutionaries, bijna zeventig procent productiever zijn dan medewerkers met een traditionele werkplek.

Daarnaast zorgt de digitale werkplek ervoor dat medewerkers hun werkplek een stuk flexibeler kunnen inrichten, zodat het beter aansluit bij hun voorkeuren en behoeften. Erik van der Eik, directeur New Business & Innovatie bij HEYDAY Facility Management: “Een standaard werkplek waaraan iedere medewerker zich moet aanpassen, is niet echt bevorderlijk voor de productiviteit. Met een digitale werkplek kun je medewerkers een stuk meer vrijheid en flexibiliteit geven om hun werk zelf in te richten.”

Afdeling overstijgend en multidisciplinair werken

Daarnaast zorgt een digitale werkplek ervoor dat medewerkers, met name in grote organisaties, elkaar een stuk sneller weten te vinden en beter samenwerken. Zo blijkt uit het onderzoek dat digital revolutionaries 55 procent beter samenwerken.

Erik: “Wij zien vooral een grote meerwaarde van nieuwe technologieën in het afbreken van afdelingssilo’s. Nu zie je dat kantoren vaak nog zijn ingericht op basis van hokjes en afdelingen. Ik denk dat het doorbreken van deze silo’s, zowel letterlijk als figuurlijk, een belangrijke voorwaarde is om de werkplek optimaal te laten innoveren. Technologie speelt hierin een cruciale rol, het zorgt ervoor dat medewerkers elkaar gemakkelijk weten te vinden zonder de vaste structuur van een kantoorgebouw. Je hoeft als medewerker niet meer continu in kamer 3.4 op de zesde verdieping te zitten om gevonden te worden, maar je kunt ook gemakkelijk vanuit huis in verbinding staan met je collega’s.”

Grotere tevredenheid

Medewerkers worden niet alleen productiever van een digitale manier van werken, maar ook meer tevreden. Zo blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de digital revolutionaires tevredener is over zijn werk. Erik: “Techniek zorgt ervoor dat medewerkers een werkplek volledig naar hun eigen wensen instellen, waardoor ze meer beleving en kleur toevoegen aan de werkplek. Deze vrijheid is een belangrijke voorwaarde voor tevreden medewerkers en dit wordt in de toekomst alleen maar belangrijker, vooral nu het aantrekken en behouden van talent weer centraal staat.”

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday