<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY zit er warmpjes bij op Warmetruiendag

15 februari

Onder het motto ‘Verwarm jezelf, niet de wereld!’ heeft heel HEYDAY vandaag een lekkere, warme trui aan. Op Warmetruiendag draaien we namelijk de verwarming op onze kantoren in Eindhoven, Utrecht, Groningen en Zwolle een paar graden terug. Verwarmd door een warme trui kunnen onze collega’s, ondanks een wat kouder kantoor, toch lekker hun werk blijven doen.

Warmetruiendag is een initiatief van het Klimaatverbond Nederland. Het doel is om op deze dag aandacht te vragen voor het klimaat en de invloed die je daar op kunt uitoefenen door je verwarming wat lager te zetten.

Minder stoken is cruciaal

Met Warmetruiendag laat Nederland de kracht zien van no-nonsense klimaatbeleid. Maar liefst 36% van de Nederlandse CO2-uitstoot komt door het koelen en verwarmen van gebouwen; minder stoken is dus cruciaal. Met Warmetruiendag zetten decentrale overheden en leden van Klimaatverbond Nederland dan ook de vraagkant centraal: wereldwijd kunnen we maar liefst 70% energie besparen door slim met energie om te gaan, zo becijferde de Universiteit van Cambridge.

Klimaatspagaat? Samen besparen!

Warmetruiendag draait om de belangrijkste factor voor succes in het terugdringen van CO2 uitstoot: Nederlanders en hun gewoonten. Nederlanders zijn zeer bereid tot klimaatvriendelijk gedrag zo blijkt uit onderzoek van Warmetruiendag, er is echter weinig vertrouwen in het halen van de klimaatdoelen omdat we denken dat anderen - overheden, bedrijven, buren - te weinig zullen doen. Warmetruiendag doorbreekt deze klimaatspagaat: samen energie besparen geeft energie!

Achter elke actie een verhaal

Jaarlijks melden zo’n 200.000 mensen zich actief aan op de actiesite, met achter elke actie een - verwarmend - verhaal. Mensen thuis doen mee, veel scholen en gemeenten doen mee en ook steeds meer bedrijven doen mee. Inmiddels groeide een hele generatie op met de grootste klimaatactie van Nederland: ruim 2 miljoen mensen namen sinds 2007 deel. Elke actie heeft impact. Elke graad lager bespaart 6 procent energie en 6 procent CO2 uitstoot. Samen kunnen we op éen dag maar liefst 6,3 miljoen kilo CO2 besparen. Na Warmetruiendag gaat één op de vijf deelnemers bewuster om met energie, zo blijkt uit onderzoek.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday