<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY ontwikkelt website voor verduurzamen van panden

16 april

Via de website VastgoedVerduurzamer.nl is het mogelijk om binnen 24 uur het energielabel van een (kantoor)pand te achterhalen en adviezen te ontvangen die leiden tot energiebesparing. HEYDAY Facility Management zet hiermee een belangrijke stap in de richting van een energieneutraal Nederland.

Met deze tool speelt HEYDAY immers in op een toekomst waarin de CO2-uitstoot drastisch moet worden verlaagd. De grootste vervuiler daarbij is vastgoed, dat in Nederland goed is voor veertig procent van de totale uitstoot. Om dit percentage terug te dringen en de klimaatdoelstellingen te halen, moet elk Nederlands kantoor in 2023 op z’n minst energielabel C meekrijgen. Daarbij toont onderzoek aan dat zakelijke huurders uit eigen beweging steeds vaker kiezen voor duurzame kantoren.

Online Scan
VastgoedVerduurzamer.nl bepaalt het energielabel op basis van een online uitgevoerde scan. Deze scan levert gegarandeerde besparingen, investeringen en duurzaamheidspotentieel op basis van het energielabel. “Uit ervaring blijkt dat in nagenoeg alle gebouwen potentie zit. Gemiddeld kunnen de energiekosten met 10-15% verlaagd worden zónder investering,” verduidelijkt Erik van der Eik, directeur Business Development & Innovatie bij HEYDAY.

Van der Eik: “Onze scan biedt een duidelijk overzicht met maatregelen, kosten, subsidiemogelijkheden, de terugverdientijd gebaseerd op de ambitie van een gebouw en bemiddeling bij gezamenlijke maatregelen tussen huurder en eigenaar. Inzicht in de complete energiehuishouding zorgt voor minder belasting op personeel, monitoring van energiebesparende activiteiten, lagere energieverbruiken en een goede administratie voor facturatie, milieudienstcontrole en maatschappelijke jaarverslagen.”

Bekwame partner
VastgoedVerduurzamer.nl is slechts één van de eerste stappen in de strategie van HEYDAY die duurzaamheid als belangrijke pijler heeft. De expertise van HEYDAY op het gebied van hard services, regievoering op het gebied van facility management en het bestaande netwerk zorgen ervoor dat HEYDAY een logische en bekwame partner is voor verduurzaming. Zowel voor de klanten die aan wettelijke eisen moeten voldoen, die kosten willen besparen of die een duurzame koploper willen zijn.

Bekijk de website hier.

Mockup_Duurzaam_Vastgoed

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday