HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY regisseert beheer en onderhoud ProRail-panden

06 juni

HEYDAY Facility Management verzorgt per 1 mei het tactisch en operationeel beheer van alle (bemande) ProRail-locaties in Nederland. HEYDAY stuurt een uniek facilitair partnership aan waarbij Facilicom en de combinatie Strukton Worksphere / Unica de leveranciers zijn die het technisch onderhoud aan gebouwen en installaties uitvoeren. HEYDAY ziet er als onafhankelijke regisseur op toe dat alle partijen aan de prestatie-eisen voldoen.

Het contract met ProRail loopt tot 2027. Het beheer en onderhoud geldt voor 19 panden, waaronder de monumentale panden ‘De Inktpot’ en ‘Tulpenburgh’ in Utrecht en een groot aantal verkeersleidingposten.

Krachten bundelen

HEYDAY beheert voor ProRail een prestatiecontract waarbij onderhoudsleveranciers hun krachten bundelen en ieders specialisme wordt ingezet. ProRail kiest zo voor een optimale dienstverlening, waarbij flexibiliteit en continuïteit centraal staan. HEYDAY gaat meldingen en data analyseren die ProRail als managementinformatie kan gebruiken. Daarnaast levert HEYDAY rapportages die het onderhoud, ook op lange termijn, beter en specifieker in kaart brengen.

Het reduceren van CO2-uitstoot vormt een belangrijk onderdeel van het contract. ProRail wil de uitstoot van zijn bedrijfspanden de komende jaren fors terugdringen. HEYDAY vervult een voortrekkersrol in de verduurzaming van (bedrijfs)onroerend goed. Dit gebeurt onder meer aan de hand van de speciale scans die de beheermaatschappij uitvoert.

Team Landelijk Onderhoud

De samenwerking tussen HEYDAY, Facilicom en Strukton Worksphere / Unica maakt het contract voor ProRail bijzonder. Het is voor het eerst dat deze partijen in een soortgelijke constructie met elkaar samenwerken. Onder de naam ProCUS hebben Strukton Worksphere en Unica hun krachten gebundeld en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van Regio Zuid en de monumentale panden. Facilicom neemt het onderhoud van Regio Noord voor zijn rekening. HEYDAY treedt op als regisseur en verbinder, zodat het zogeheten Team Landelijk Onderhoud de gezamenlijke doelstellingen haalt.

“HEYDAY heeft haar sporen verdiend op het gebied van rapportage en contractbeheer”, aldus Bob Mols, algemeen directeur van HEYDAY. “In deze samenwerking kunnen we als regisseur invulling geven aan het prestatiegerichte contract zoals ProRail dat voor ogen heeft. We zijn de verbinder van goede, kwalitatieve partijen waarbij ieder doet waar hij het beste in is. Zo is ook deze unieke samenwerking tussen ProRail en het Team Landelijk Onderhoud ontstaan. Een mooi voorbeeld van een duurzame relatie, waarbij alle betrokkenen winst boeken.”

Foto-ProRail-2

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday