<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY levert essentiële bijdrage aan professionalisering facilitaire wereld

10 december

Nieuwe internationale standaardnorm facilitaire dienstverlening is eindelijk een feit

Met de introductie van een nieuwe internationale managementnorm voor de facilitaire wereld (NEN-ISO41001) is een grote stap gezet in de professionalisering van facilitaire dienstverlening. Na de publicatie van deze nieuwe norm in april van dit jaar, is deze maand met de voltooiing van de conformiteit assessment norm ISO/IEC17021-11 ook de accreditatie van deze norm geborgd. HEYDAY Facility Management heeft namens Nederland grote input geleverd voor de totstandkoming van de nieuwe certificering.

Sinds april konden facilitaire organisaties al werken volgens de nieuwe norm, die vergeleken met de ISO90001 veel meer is gericht op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Er wordt nu nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de opdrachtgever (demand) organisatie en de FM organisatie, waarbij het niet uitmaakt of de FM organisatie in-house, insourced en outsourced is. Dit maakt elke facilitaire organisatie per definitie een aanbiedersorganisatie. Deze relatie werd voorheen binnen andere kwaliteitsnormen niet specifiek beoordeeld. Met NEN-ISO41001 is zo beter inzichtelijker welke waarde je als FM-aanbieder toevoegt aan de organisatie (en doelstellingen) van de opdrachtgever.

Genève
De basis voor certificering hiervan werd dit voorjaar gelegd door een select internationaal FM-gezelschap op het ISO hoofdkantoor in Genève. Namens Nederland maakten Emiel Roos, Kwaliteitsmanager bij HEYDAY Facility Management en Ian van der Pool, Hoofd Facility Management bij het Ministerie van Defensie, deel uit van de commissie die de eisen voor deze normering opstelde. De groep werd tijdens het traject begeleid door CASCO, dat binnen ISO verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen en beheren van alle conformiteitsbeoordelingen. CASCO heeft geholpen bij een juiste verwoording van de eisen, zodat de eisen in elk aangesloten land hetzelfde worden geïnterpreteerd.

Blauwdruk
“Feitelijk ligt er nu een blauwdruk waarmee facilitaire organisaties kunnen aantonen hoe hun diensten bijdragen aan het succes van een opdrachtgever”, licht Emiel Roos toe. “Met de NEN-ISO41001 laten facilitaire bedrijven zien dat ze het stadium van cost center zijn ontgroeid en kunnen ze aantonen dat ze een value driver zijn voor het primaire proces van hun opdrachtgever, omdat zij direct en aantoonbaar bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de opdrachtgever. Het onderschrijft bovendien de betrouwbaarheid van facilitaire organisaties en het bewijst dat ze aan alle (wettelijke) eisen voldoen.” Met de publicatie van de ISO/IEC17021-11 is nu ook certificering voor NEN/ISO41001 mogelijk geworden.

Training
De ervaring en kennis die Roos en Van der Pool afgelopen tijd opdeden bij de totstandkoming van deze internationale managementsysteemnorm voor facilitaire organisaties, is gebundeld in een kennisdocument. Begin volgend jaar biedt HEYDAY een training aan voor facilitair professionals die deze norm binnen hun organisatie willen invoeren en gebruiken. In het kader hiervan is Ian van der Pool een samenwerkingsverband aangegaan met HEYDAY als Senior FM Consultant en trainer NEN/ISO41001 en zal samen met Roos verder invulling geven aan het trainingsprogramma. 

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday