<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Facility Institute integraal onderdeel van HEYDAY

18 januari

Flexibel kunnen meebewegen met de veranderende vraag. Eén van de belangrijkste trends in facility management anno 2018. Facilitaire oplossingen moeten wend- en weerbaar zijn, makkelijk op- of afschaalbaar. De vraag naar tijdelijke deskundigheid en ondersteuning stijgt hierdoor en raakt meer en meer verweven met bestaande IFM-oplossingen. Om in deze behoefte te voorzien, hebben interim-, projectmanagement en advies een prominente plek binnen HEYDAY Facility Management.

Roland van Herk, directeur HEYDAY Facility Institute, ziet dat ook binnen de facilitaire dienstverlening het accent is verschoven naar flexibiliteit. “Service op de werkplek staat centraal, waarbij de eindgebruiker zelf de regisseur is geworden. Hij wil invloed uit kunnen oefenen, bijvoorbeeld op de temperatuur van de ruimte waar hij zich bevindt. Het is ondenkbaar dat alles van bovenaf wordt bedacht en aangereikt. Net zoals dat in het dagelijks leven een vlucht heeft genomen. Wij helpen organisaties met de huidige tijdsgeest mee te groeien en veranderen. Het is daarbij onze ambitie om gebouwen beter én mensen blijer te maken. Of dit onderdeel is van een IFM-oplossing of een tijdelijke opdracht, maakt geen verschil.”

Facility Institute

In maart 2016 lanceerde HEYDAY, voorheen AAFM Facility Management, haar onafhankelijke kennis- en adviesbureau Facility Institute. Voor veel organisaties bleek integrale uitbesteding een stap te ver. Facility Institute voorzag in de groeiende behoefte aan advies over facilitaire vraagstukken. Dat is nog steeds het geval, maar daarnaast is er ook vanuit de bestaande klantenkring steeds meer vraag naar tijdelijke deskundigheid. Deze ontwikkeling én om de nieuwe strategie van HEYDAY nog meer kracht bij te zetten is Facility Institute voortaan integraal onderdeel van de facilitaire oplossingen die HEYDAY aanbiedt.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday