<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Dunea en HEYDAY organiseren vastgoeddag voor drinkwaterbedrijven

10 maart

Op donderdag 5 maart 2020 vond de jaarlijkse vastgoeddag voor alle Nederlandse drinkwaterbedrijven plaats bij Dunea. In samenwerking met HEYDAY heeft Dunea de dag verzorgd met als thema ‘De reis naar toekomstbestendige gebouwen, terreinen en Facility Management’. Veel drinkwaterbedrijven waren aanwezig en genoten van een leerzame en inspirerende dag.

Elk jaar organiseren de Nederlandse drinkwaterbedrijven een vastgoeddag om kennis en ervaring uit te wisselen op dit onderwerp. De succesvolle afronding van het project duurzaam locatie & terreinbeheer is de aanleiding geweest om deze vastgoeddag vanuit Dunea te organiseren. De aanpak en resultaten van het project zijn aan de andere drinkwaterbedrijven gepresenteerd, evenals de nieuwe duurzaamheidskoers van Dunea.

Toekomstbestendig Facility Management

Tijdens de dag is onder meer dieper ingegaan op de wijze waarop je gebouwen, terreinen en Facility Management toekomstbestendig kunt ontwikkelen en beheren. Aan de hand van vijf duurzaamheidstrends zijn de deelnemers meegenomen op deze reis met een heldere stip op de horizon. Vervolgens is aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt hoe je de integrale milieu-impact kan achterhalen voor (facilitaire) organisaties en hoe dit bijdraagt aan keuzes met een positieve impact over de gehele levenscyclus. Na de lunch vond een werksessie plaats waarin de deelnemers een verkenning hebben uitgevoerd naar de integrale duurzaamheid-impact voor hun specifieke werkveld.

Na de presentaties, workshop en rondleiding op het productieterrein is het programma afgesloten met een informele borrel. De vastgoeddag voor drinkwaterbedrijven vormt een mooi voorbeeld waarin facilitaire organisaties binnen dezelfde sector elkaar kunnen inspireren en versterken.

Project duurzaam locatie & terreinbeheer

Dunea en HEYDAY hebben een jarenlange relatie op het gebied van projectmanagement binnen Huisvesting & Facility Management. Eén van deze projecten – het opzetten van duurzaam locatie & terreinbeheer – is eind 2019 succesvol afgerond. Het project heeft laten zien hoe je door het slim inzetten van bestaande budgetten en capaciteit, de basis goed op orde kunt brengen en tegelijkertijd waarde kunt creëren die aansluit bij de MVO doelen van de organisatie.

Aan de hand van een heldere uitvraag met 10 bouwstenen is een kwaliteitsmodel ontwikkeld als nieuw kader voor kwaliteits- en voorzieningenniveau op de productielocaties. De aanpak heeft geresulteerd in een verhoging van zowel de sociale waarde als de ecologische waarde in combinatie met een reductie van kosten. Daarnaast is expertise benut om zonnepanelen op daken en terreinen te plaatsen en de terreinen meer klimaatbestendig te maken. Tot slot hebben tal van laagdrempelige maatregelen bijgedragen aan een duurzame impact en/of bewustwording zoals sinusmaaien, circulaire vlagtassen en inzet van elektrische (maai)machines.  

Theo Dikkes, Manager Facilitair & Fysieke Beveiliging bij Dunea: “Een verbeterplan-van-aanpak met 10 ambitieuze bouwstenen is in 1,5 jaar tijd uitstekend gerealiseerd. Een fors aantal extra’s zijn als spin-offs ook meegenomen: een vlaggenprotocol, meer inzet van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt en forse kostenbesparing dankzij top contractmanagement. Dit was meer dan de juiste man en vrouw op de juiste plaats, maar een excellente advisering én -implementatie. Voor mij als opdrachtgever een geweldige ervaring.”

Vastgoeddag Dunea-klein


Meer weten over toekomstbestendige gebouwen, terreinen en FM of specifiek het project ‘duurzaam locatie- en terreinbeheer’? Neem dan gerust contact op met Gerrit Jan Vaatstra.
Klik hier om meer te lezen over de samenwerking van HEYDAY en Dunea. 

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday