<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Yvette Watson over circulaire FM coalitie: “Corona biedt volop kansen voor meer circulariteit in schoonmaakproces”

31 augustus

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, luidt het gezegde. Dit gaat ook op voor het behalen van circulaire doelstellingen. Vaak zijn deze complex en hebben meer ketenpartners en schakels in de keten invloed op het resultaat. Eind 2019 richtte Nationale Nederlanden met haar facilitaire partner HEYDAY, PHI Factory en de zeven facilitaire dienstverleners (waaronder schoonmaakorganisatie Asito) een circulaire FM-coalitie op. En toen brak de coronacrisis uit. Heeft het dan zin om in te zetten op circulariteit? Ja, zeker. Yvette Watson, mede-eigenaar van PHI Factory, overtuigt ons.

Door: Schoonmaakjournaal

PHI Factory heeft een inspirerend innovatieprogramma ontwikkeld van 8 bijeenkomsten. Alle sessies hebben een sterk inhoudelijk component (kennis), een ontwikkelcomponent (werken aan de doelstellingen) en een samenwerkingscomponent (werken aan coalitievorming). In elke bijeenkomst is er aandacht voor de ‘quick wins’ en wordt er gewerkt aan de realisatie van microchanges. Tegelijkertijd richt het programma zich op een grotere verandering, samenwerkingskracht, systeeminnovatie en disruptieve businessmodellen.

Samen één doel

Tijdens de kick-off op 3 december 2019 is de gezamenlijke BHAG (Big Hairy Audicious Goal) bepaald: “Het creëren van een 100% circulair dienstverleningsconcept voor de locatie de Haagse Poort met een jaarlijkse CO2- reductie in 2025. Dat doen we door het sluiten van de keten binnen het ecosysteem van NN door integrale samenwerking, het loslaten van traditionele processen, toepassen van circulaire businessmodellen en het bewerkstelligen van systeemveranderingen”.

7 impactgebieden

Samen zijn er 7 impactgebieden geïdentificeerd: Inclusief, Gezond, Afvalvrij, Voeding, Plastic, CO2-neutraal en Bouwen. Hierin zijn micro- en macrochanges vastgesteld. Dit zijn kleine tot grote veranderingen die volgens een iteratieve aanpak in maandelijkse bijeenkomsten tot concrete en meetbare resultaten leiden. Na de tweede bijeenkomst sloeg Corona toe en is besloten om de fysieke bijeenkomsten volledig digitaal te doen. Met succes.

In korte tijd veel veranderingen

Het is mooi om te zien dat er op korte termijn al veranderingen worden doorgevoerd. Vanuit Asito wordt er gewerkt met het volledig milieuvriendelijke reinigingsmiddel Asito Element en alle materialen en middelen worden via een logistiek hub op locatie afgeleverd.

Daarnaast is het reduceren van het verpakkingsmateriaal een belangrijk item. In de schoonmaak gebeurt dit deels al door het gebruik van navul-cans, waarmee gemiddeld 20 sprayflacons schoonmaakmiddel gevuld worden. Verder worden de schoonmaakproducten zonder plastics bij de klant geleverd en waar mogelijk verwaard. Een voorbeeld hiervan is krimpfolie. Hier worden afvalzakken van gemaakt.

Ook wordt er samen gekeken naar het gebruik van circulaire kleding en met de grondstofverwerker gewerkt aan een transparante afvalbak om de bewustwording van de pandbewoners te vergroten.

Volop kansen, ook in schoonmaakproces

Corona biedt tevens volop kansen voor het meer circulair inrichten van het schoonmaakproces. Door de bezetting van pandbewoners goed (digitaal) te monitoren, worden alleen de gebruikte werkplekken gereinigd. Om ook de pandgebruikers de mogelijkheid te geven zelf hun werkplek te reinigen, worden er binnenkort ‘Cleaning Points’ beschikbaar gesteld. Ook zijn er verregaande gesprekken om de circulaire dispenserzeep van Unwaste in de sanitaire groepen te implementeren. Met deze vloeibare zeep, op basis van koffiedik en sinaasappelschillen, wordt de kringloop bij NN gesloten.

Naast de circulaire innovaties die in samenwerking met startups worden gerealiseerd, is er ook een sociale component. Vanuit het impactgebied Inclusief ligt de focus enerzijds op taakintegratie binnen het huidige serviceteam op locatie en anderzijds op het bieden van kansen aan praktijkjongeren en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel van de taakintegratie op de werkvloer is het vergroten van de betrokkenheid, het individuele werkplezier en het realiseren van de ultieme klantbeleving. Het plan is uitgewerkt en in november start er een pilot van 6 weken. Deze wordt steeds uitgebreid en geoptimaliseerd, en loopt door tot in ieder geval 2022.

Impact meetbaar maken

Om impact meetbaar te maken, wordt er gebruik gemaakt van data uit een grondstoffenstroomanalyse en monitoring op de gezamenlijke KPI’s. Tijdens de laatste sessie op 2 juli is de roadmap uitgewerkt in kleine sprintjes om zo te werken aan kortetermijnsuccessen, die moeten leiden tot een succesvolle langetermijnsamenwerking en het behalen van de BHAG.

Wil je hier meer over weten? Bekijk de projectpagina van Nationale-Nederlanden op www.phifactory.com.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday