<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Bob Seffinga van HEYDAY praat gebouwautomatiseerders bij over verduurzaming tijdens Bits, Bricks en Behaviour

08 november

De conferentie Bits, Bricks en Behaviour speelde dinsdag in de Jaarbeurs direct in op de belangrijkste ontwikkelingen in de markt voor gebouw automatisering. Met een aantal sterke keynote-sprekers, een uitgebreide kennismarkt en een brede waaier aan lezingen kon de bezoeker zich volop laten informeren. Verduurzaming stond hoog op de agenda.Door: Dimitri Reijerman

In de Progress-zaal van congrescentrum Supernova opende Piet van Veelen, voorzitter van de branche Gebouw Automatisering, het BBB-programma. Bits, Bricks & Behaviour kende daarmee alweer de zevende editie. Van Veelen benadrukte de bezoekers dat er bij aanbestedingen goed moet worden nagedacht wat een investeerder er mee wil bereiken. “Er is meer dan rendement”, aldus de GA-voorzitter.

Diederik Samsom, voormalig voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving en sinds kort kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans, hield de eerste keynote. Samsom, waar FHI eerder mee sprak, vertelde de toehoorders hoe de sector mee kan helpen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Een belangrijk aspect daarbij is volgens Samsom de wijkgerichte aanpak. “Samen dingen doen is besmettelijk”, zei hij, zeker als de buurman begint met het verduurzamen van zijn woning.

De tweede keynote kwam van Ad van Wijk, Professor Sustainable Energy Universiteit Utrecht & TU Delft. Hij sprak over de kansen voor waterstof en het (her)gebruiken van bestaande pijpleidingen en lege gasbellen om waterstof efficiënt te transporteren en opslaan. Volgens Van Wijk kan waterstof ook in de gebouwde omgeving voor bijvoorbeeld verwarming een belangrijke rol gaan spelen.

Break out-sessies

Daarna begon het programma met break out-sessies in de thema’s Bits, Bricks en tenslotte Behaviour. De onderwerpen sloten dicht op deze hoofdthema’s Zo werd onder de track Behaviour bijvoorbeeld door Bob Seffinga, HEYDAY Facility Management een lezing onder de titel ‘In co-creatie de energietransitie realiseren zonder energieverlies’ gegeven. Seffinga belichtte onder andere de nauwe samenhang tussen economie, technologie, beleid en gedrag. “Pas als deze op elkaar zijn afgestemd is een energietransitie mogelijk”, sprak hij.

In het Bricks-programma kwam verduurzaming, misschien wel de belangrijkste rode draad tijdens deze editie van Bits, Bricks & Behaviour, ook aan bod in de lezing van Gerard Jansen, werkzaam bij RHDHV. Hij ging in op de zogeheten Fastlane methode waarmee de impact en kansen van verschillende duurzaamheidsmaatregelen zijn te berekenen.

Een ander thema wat aandacht kreeg was security. Onder andere Bas Labordus, werkzaam bij The S-Unit, en Dr. Jarno Limnéll van Tosibox gingen in op de gevaren van hackers en de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyber security.

Speciale locaties

Dat een gebouwontwerp grote invloed kan hebben op de gedragingen en gevoelens van eindgebruikers tekende Dr. Mark Mobach van de Hanzehogeschool Groningen uit. Samen met tal van partners denkt Mobach na over het inrichten van speciale locaties en gebouwen. Zo worden in een ruimte met een MRI-scanner natuurbeelden geprojecteerd. Dit rustig stemmende effect bleek de bloeddruk bij patiënten te verlagen waardoor de hoeveelheid benodigde medicatie afneemt. Ook sprak Mobach over projecten rondom palliatieve zorg, kolfkamers en scholen.

De dag werd afgesloten met een aantal lezingen rondom slimme gebouwen. Jan-Willem Beaufort van Vodafone Ziggo schetste hoe het nieuwe kantoor in Utrecht met behulp van Internet of Things als basis diende voor een slim IoT-ecosysteem. Het slotwoord was aan Derk Bots, commercieel directeur bij Signify. In woord en beeld vertelde Bots hoe de lichtfabrikant met behulp van nieuwe sensoren in armaturen aan nieuwe inzichten komt en gebouw automatisering naar een hoger plan tilt.

Bron: FHI

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday