<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

AAFM Facility Management groeit verder als HEYDAY

12 december

De klanten van het eerste uur, veelal grote toonaangevende bedrijven, waren voornamelijk gericht op het uitbesteden van het facility management. Anno 2018 stellen organisaties zich steeds nadrukkelijker de vraag hoe facility management kan bijdragen aan de realisatie van de eigen strategische doelen. De werkomgeving is in de afgelopen jaren immers sterk geëvolueerd. De noodzaak om in te zetten op innovatie, duurzaamheid en mensen, is daarom van essentieel belang voor organisaties én zo ook voor één van de grootste facilitair dienstverleners in Nederland. Tijd voor verandering.

Vanaf vandaag gaat AAFM Facility Management, na 15 jaar, door als HEYDAY Facility Management. HEYDAY staat voor ‘bloei- en groeitijd’. Waar AAFM zich voorheen voornamelijk richtte op de uitbesteding van facility management, investeert HEYDAY in ‘human experiences’ en speelt zo in op de veranderende behoeften van een organisatie. HEYDAY gelooft dat je met de juiste mensgerichte faciliteiten, mensen laat ontwikkelen. En als mensen zich ontwikkelen, groeit de organisatie. De focus ligt hierbij meer op mensen én hun veilige en gezonde omgeving. HEYDAY zorgt ervoor dat facilitaire diensten een waardevolle bijdrage leveren aan de strategische doelen van een organisatie en aan de mensen die er werken.

Het denken over facilitaire services maakt volgens Bob Mols, algemeen directeur van HEYDAY, een fundamentele verandering door. “De aandacht van de klant ging de afgelopen decennia vooral uit naar het integraal uitbesteden van facility management. Nu de basis op orde is en processen efficiënt zijn ingericht, praat ik met opdrachtgevers over hun strategische agenda. Het gaat hierbij veel meer over beleving en duurzaamheid”, zegt Mols. “Wij zijn de partij geworden die inspireert en verbindt. Wij brengen onze kennis en expertise, en die van gespecialiseerde marktpartijen, naar de wereld van onze klant. HEYDAY gelooft in het bundelen van krachten. Als verbinder in de keten streeft HEYDAY naar samenwerkings-verbanden die zorgen voor plezier, groei en resultaat. Ons motto? Winning together.”

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday